Upis semestra...

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                      I CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

U SARAJEVU

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

13.02.2017

II

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Sanitarno inžinjerstvo

Zdravstvena njega i terapija

14.02.2017

IV

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

15.02.2017

VI

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

16.02.2017

VIII semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.3

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          SVI POTPISI U INDEXU

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE ( MOŽE SE KUPITI U STUD.SLUŽBI – 0,50KM)

-          ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE ( PREDMETI NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

    

-          POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOZE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG – II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

 

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

Sarajevo, 06.02.2017.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

  erasmus  

ISO 9001