Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: FIZIKALNA TERAPIJA- IV SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Radiografska     morfologija (P)

Fizikalna terapija

(P)

Fizikalna terapija u

reumatološkoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija (V)

Grupa II

Terapija pokretom (V)

Grupa II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Fahrudin Smajlović

Prof. dr Emira Švraka

Prof. dr Mirsad Muftić

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

SATNICA

9.00 – 11.30

8.30 – 11.00

8.30 – 10.00

9.00-12.00

8.30-11.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.1

DOM ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA

PREDMET

Fizikalna terapija (V)

Grupa I

Terapija pokretom (V)

Grupa I

Terapija pokretom (P)

Radiografska

morfologija (V)

Fizikalna terapija u

reumatološkoj rehabilitaciji

(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Bakir Katana

V. ass Deniz Bulja

Doc. dr Bakir Katana

SATNICA

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

10.30 – 13.00

14.00-15.30

12.00 – 14.30

PROSTOR

DOM ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA

UČIONICA BR.1

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

DOM ZDRAVLJA

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - IV SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Biohemija(V)

Grupa I

Kliničko laboratoorijska dijagnostika(P)

Laboratorijske tehnologije u imunologiji (P)

Kliničko laboratoorijska dijagnostika(V)

Morfologija u dijagnostici (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Sabina Begić

Prof. dr Nafija Serdarević

Doc. dr Snježana Unčanin

Selvedina Duškan, str.sar

Prof. dr Amela Katica

SATNICA

11.30-13.00

8.00-9.30

14.00-15.30

8.30-10.00

10.00-11.30

PROSTOR

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UČIONICA BR 3

UČIONICA BR 1

DIP

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Metode u mikrobiologiji (P)

Laboratorijske tehnologije u imunologiji (V)

Biohemija(P)

Metode u mikrobiologiji (V)

Morfologija u dijagnostici (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Irma Salemović Bešić

Mr.sci Marina Delić Šarac

Prof. dr Edhem Hasković

Mensura Šeremet, str. sar.

Mirela Babić, str. sar

Prof. dr Amela Katica

SATNICA

14.00-16.30

10.00-12.30

16.00-19.00

10.30- 14.15

12.00-13.30

PROSTOR

UČIONICA BR.1

DIP

HIRURŠKI AMFITEATAR

DIP

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Metode u mikrobiologiji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Mensura Šeremet, str. sar.

Mirela Babić, str. sar

SATNICA

14.30- 18.15

PROSTOR

DIP

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- IV SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Radiografska

morfologija (P)

Tehinike snimanja I (P)

Tehnike ultrazvuka (P)

Konvencionalne radiološke metode (V)

Tehinike snimanja I (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Fahrudin Smajlović

Prof. dr Fahrudin Smajlović

Prof. dr Fahrudin Smajlović

V. ass Besima Hadžihasanović

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

SATNICA

9.00 – 11.30

9.00 – 11.30

9.30 – 11.00

14.00-17.00

9.30 – 12.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Tehinike snimanja I (V)

Radiogragfska morfologija(V)

Tehnike ultrazvuka (V)

Konvencionalne radiološke metode (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

V. ass Deniz Bulja

V. ass Deniz Bulja

Prof. dr Fahrudin Smajlović

SATNICA

12.00 – 13.30

12.00 – 14.30

11.30-13.00

17.30-19.00

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

HIRURŠKI AMFITEATAR

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA- –IV SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama (P)

Biohemija (V)

Grupa I

Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini (P)

Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama(P)

Upravljanje otpadnim materijama(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Fatima Jusupović

Doc. dr Sabina Begić

Prof. dr Fatima Jusupović

Prof. dr Fatima Jusupović

Ass. Eldina Smječanin

SATNICA

8.30 – 11.00

9.00-10.30

13.00 – 15.30

8.30-11.00

8.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.1

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.1

PREDMET

Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama (V)

Biohemija (V)

Grupa II

Biohemija (P)

Upravljanje otpadnim materijama(P)

Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Eldina Smječanin

Doc. dr Sabina Begić

Prof. dr Edhem Hasković

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Eldina Smječanin

SATNICA

11.15-13.30

11.30-13.00

16.00-19.00

11.30-14.00

10.15-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR.1

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.1

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001