Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VII SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Rehabilitacija u inkluziji (V)

Upravljanje kvalitetom u rehabilitaciji (P+V)

 

Rehabilitacija u inkluziji (P)

Stručna praksa I*

 

Stručna praksa I*

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Vass Namik Trtak

Prof. dr Emira Švraka

Prof. dr Emira Švraka

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

SATNICA

8.30 – 10.00

10.30 – 12.00

12.00-13.30

8.00-14.00

8.00-14.00

PROSTOR

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.3

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

 

PREDMET

Rehabilitacija u dječijem dobu (P)

Rehabilitacija u dječijem dobu (V)*

 

 

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Emira Švraka

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Eldad Kaljić

 

 

 

SATNICA

10.30-13.00

12.15-15.15

 

 

 

PROSTOR

 

UČIONICA BR.2

 

 

 

 

 

 

*termin kao i mjesto održavanja biće u dogovoru sa odgovornim nastavnikom

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –VII SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Laboratorijske tehnologije u hematologiji (V)

Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora (V)

Stručna praksa III

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji (P)

Stručna praksa III

ODGOVORNI NASTAVNIK

Nermina Klapuh Bukvić, str.sar

Sanela Hajro, str.sar

Berina Hasanefendić, str.sar

V.ass Mirsad Panjeta

Sanela Hajro, str.sar

Berina Hasanefendić, str.sar

Nermina Klapuh Bukvić, str.sar

Prof. dr Naris Pojskić

Sanela Hajro, str.sar

Berina Hasanefendić, str.sar

Nermina Klapuh Bukvić, str.sar

SATNICA

9.00-13.00

12.00-13.30

10.00-13.00

7.45-9.15

9.00-12.00

PROSTOR

UKCS

UKSC

UKCS

UČIONICA BR.2

UKCS

PREDMET

Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora (P)

Laboratorijske tehnologije u hematologiji (P)

Kontrola kvaliteta rada (P)

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji (V)

Kontrola kvaliteta rada (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Jozo Ćorić

Doc. dr Snježana Unčanin

Prof. dr Jozo Ćorić

Dr.sci Naida Lojo

V.ass Mirsad Panjeta

SATNICA

13.30-15.00

14.00-15.30

13.30-15.00

10.00 – 11.30

12.30-14.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.2

INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU

UKCS

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VII SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Stručna praksa II

Terapija sa radionukleidima (V)

Scintigrafija i PET CT (V)

Stručna praksa II

Radiofarmacija u kliničkoj praksi (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Mr.sci Belma Tukić

Mr.sci Belma Tukić

Ćorović Halil, str.sar

Mr.sci Belma Tukić

Antonija Sočo, str.sar

SATNICA

9.00-12.00

11.30 – 14.00

8.30 – 11.30

9.00-12.00

9.00-11.30

PROSTOR

UKSC

UKSC

UKSC

UKSC

UKCS

PREDMET

 

Terapija sa radionukleidima (P)

Scintigrafija i PET CT (P)

Dozimetrija u radioterapiji i radioizotopskim tehnologijama (V)

Radiofarmacija u kliničkoj praksi (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Prof. dr Elma Kučukalić

Prof. dr Elma Kučukalić

Mr.sci Amra Skopljak Beganović, str sar

Safet Beganović, str.sar

Prof. dr Elma Kučukalić

SATNICA

 

14.30-16.00

14.30-16.00

12.30-15.00

12.00-13.30

PROSTOR

 

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 1

UKSC

UČIONICA BR. 3

PREDMET

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji i radioizotopskim tehnologijama (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

 

 

 

Prof. dr Elma Kučukalić

SATNICA

 

 

 

 

13.45-14.30

PROSTOR

 

 

 

 

UČIONICA BR. 3

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Zdravlje i Ekologija

UNIVERZITET U SARAJEVU

               FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - VII SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Stručna praksa II

Modeliranje ekoloških rizika i ekološko inžinjerstvo (P)

Higijena atmosfere (V)

Ekologija pesticida i metode DDDD (P)

Ekologija pesticida i metode DDDD (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Daniel Maestro, str.sar

Mr. sci Jasmina Čomić

Ass. Eldina Smječanin

Prof. dr Zarema Obradović

Prof. dr Mirha Đikić

Ass. Eldina Smječanin

SATNICA

11.30 – 14.30

 

13.00-14.30

8.30 – 10.00

 

9.30 – 13.30

8.30-10.00

PROSTOR

FEDERALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR. 2

PREDMET

Modeliranje ekoloških rizika i ekološko inžinjerstvo (P)

 

Higijena atmosfere (P)

Modeliranje ekoloških rizika i ekološko inžinjerstvo (V)

 

Stručna praksa II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Fatima Jusupović

Doc. dr Mehmed Cero

Doc. Dr Arzija Pašalić

Mr. sci Jasmina Čomić

Ass. Eldina Smječanin

 

Daniel Maestro, str.sar

SATNICA

15.30 – 17.00

 

 

14.45- 16.15

10.30-13.30

 

11.00 – 14.00

 

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR. 2

 

FEDERALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Strana 1 od 9

  erasmus  

ISO 9001