Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VIII SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Izrada stručnog rada iz laboratorijske tehnologije(P+V)

Ferijalna praksa (P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu (P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Mentor

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

SATNICA

12.00-13.30

10.00-11.30

12.00-13.30

8.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.2

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(V)

Ferijalna praksa (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass. Vedran Đido

V. ass. Vedran Đido

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

SATNICA

14.00- 15.30

14.00-15.30

10.30-13.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

TERENSKE VJEŽBE

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Zdravstvena ekonomika(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

SATNICA

16.00- 17.30

16.00-17.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2015.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - VIII SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Izrada stručnog rada iz laboratorijske tehnologije(P+V)

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

ODGOVORNI

NASTAVNIK

Mentor

Prof. dr Naris Pojskić

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

SATNICA

12.00-13.30

7.45-9.15

12.00-13.30

8.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR 3

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(V)

Zdravstvena ekonomika(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass. Vedran Đido

Dr. sci Lejla Lasić

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

14.00- 15.30

10.30-12.00

14.00-15.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

INSTITUT ZA GENETSKI INŽINJERING

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Zdravstvena ekonomika(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

SATNICA

16.00- 17.30

16.00-17.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

               

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE -VIII SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

(P+V)

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA (V)

Terapija sa radionukleidima

(P+V)

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

(P)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Jasminka Mujkić

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

Prof. dr Elma Kučukalić

Renata Milardović

Sadžida Begović

Prof. dr Fahrudin Smajlović

SATNICA

8.30-10.00

8.30-10.00

8.30-10.00

9.00-9.45

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Radiokemija i izvođenje- RIA

(P+V)

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA (P)

Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

(V)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Jasminka Mujkić

Prof. dr Sandra Zubović

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

V. ass Deniz Bulja

SATNICA

10.30-12.00

10.15-11.00

10.15-12.45

10.00- 11.30

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Zadesna stanja u radiodijagnostici (V)

Zadesna stanja u radiodijagnostici (P)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

Prof. dr Fahrudin Smajlović

SATNICA

12.30-15.00

12.00-13.30

13.15-14.00

12.15-13.45

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - VIII SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Izrada stručnog rada iz laboratorijske tehnologije(P+V)

Praktična nastava iz sanitarne inspekcije (V)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Mentor

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Amar Žilić

Munevera Mušinović, str. sar

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

SATNICA

12.00-13.30

12.00-13.30

8.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass. Vedran Đido

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

14.00- 15.30

14.00-15.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Zdravstvena ekonomika(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

SATNICA

16.00- 17.30

16.00-17.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

Strana 1 od 7

  erasmus  

ISO 9001