Ispit - Urgentna medicina

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  URGENTNA MEDICINA  U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 09.04.2018 u 13.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA KLINICI ZA UROLOGIJU KCUS

 

Ispit - Fizikalna terapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  FIZIKALNA TERAPIJA 

MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE: 

 

28.03.2018 u 10.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - Fizikalna terapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  FIZIKALNA TERAPIJA 

MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE: 

 

28.03.2018 u 10.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - Biohemija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  BIOHEMIJA

JANUARSKO - FEBRUARSKOM   ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN:  16.02.2018 u 08.00 sati

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (Visoka zgrada IX sprat)

  erasmus  

ISO 9001