Termini ispitnih rokova

 

Termini ispitnih rokova- DOBOLONJSKI STUDIJSKI PROGRAM

Naziv predemta Termin ispita Mjesto održavanja ispita
  1. Interna medicina
  Mala sala za informatiku
    Mala sala za informatiku
    Mala sala za informatiku
    Mala sala za informatiku
    Mala sala za informatiku

Prodekan za I ciklus

  erasmus  

ISO 9001