Ispit - Okupaciona terapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  OKUPACIONA TERAPIJA   U NOVEMBARSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 27.11.2017 u 11.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - Neurologija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  NEUROLOGIJA

U NOVEBARSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

10.11.2017.godine u 12.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA KLINICI ZA NEUROHIRURGIJU (TRAŽITI DOC.DR.SEFO HASO)

Zdravstvena zaštita u izmjenjenim uslovima

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U IZMJENJENIM USLOVIMA

U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 

06.11.2017.godine u 10.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispiti - Fizikalna terapija i Okupaciona terapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

 

ISPIT IZ PREDMETA  FIZIKALNA TERAPIJA i OKUPACIONA TERAPIJA

SEPTEMBARSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:  18.09.2017 u 10.00 sati

II TERMIN: 02.10.2017 u 10.00 sati

 

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001