Ispit - Fizikalna terapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  FIZIKALNA TERAPIJA   U APRILSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN: 28.04.2017 u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - Interna medicina

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  INTERNA MEDICINA   U  APRILSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN:  27.04.2017 u 10.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - Kliničko-psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO-PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE:

21.03.2017.u 14.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U CSR-u.

Ispit - Kliničko-psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO-PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE:

21.03.2017.u 14.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U CSR-u.

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001