Ispit - Fizikalna terapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  FIZIKALNA TERAPIJA   U MAJSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 31.05.2017 u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Prijave ispita - Junsko-Julski rok

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA!!!!

 

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U JUNSKO-JULSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN : 29.05. – 02.06.2017.

II TERMIN: 19.06. – 23.06.2017.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG, VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE IZ ŠKOLSKE 2016/17 GODINE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

22.05.2017.                                                                                                        Šef Studentske službe

                                                                                                                 Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.

Ispit - Kliničko-psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO-PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE:

21.03.2017.u 14.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U CSR-u.

Ispit - Kliničko-psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO-PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE:

21.03.2017.u 14.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U CSR-u.

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001