Ispit - Urgentna medicina

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  URGENTNA MEDICINA  

JANUARSKO - FEBRURSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 I TERMIN: 18.01.2018 u 13.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA KLINICI ZA UROLOGIJU KCUS

 

Januarsko - Februarski ispitni rok

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

VAŽI ZA REDOVNI i VANREDNI STUDIJ- ( DOBOLONJA)!!!!

 

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN: 25. - 29.12.2017.

II TERMIN: 22. - 26.01.2018.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

SVI STUDENTI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, I UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA (VAŽE UPLATNICE UPLAĆENE U ŠKOLSKOJ 2017./18. GODINI).

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI U RADNO VRIJEME STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA TEL.033 569 802.

 

20.12.2017.                                                                              Šef Studentske službe

                                                                                  Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing., s.r.

Ispit - Urgentna medicina

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  URGENTNA MEDICINA  U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 20.12.2017 u 13.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA KLINICI ZA UROLOGIJU KCUS

Ispit - REHABILITACIJA I FIZIKALNA MEDICINA

 

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA  REHABILITACIJA I FIZIKALNA MEDICINA  U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 28.12.2017 u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001