Ispit - Molekulrana biologija i genetsko inžinjerstvo

VAŽI ZA DIFERENCIRANI STUDIJ - DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA MOLEKULARNA BIOLOGIJA I GENETSKO INŽINJERSTVO  U APRILSKOM   ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN: 28.04.2017.u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U INSTITUTU ZA GENETSKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU UNSA.

Prijava ispita - Dobolonja

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

( DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN: 26.12. - 30.12.2016.

II TERMIN: 23.01. - 27.01.2017.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG, VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

SVI STUDENTI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, I UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA (VAŽE UPLATNICE UPLAĆENE U ŠKOLSKOJ 2016./17. GODINI).

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

 

Prijave - Aprilski rok

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

(DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN : 23.03. – 30.03.2016.

II TERMIN: 04.04. – 11.04.2016.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE MOGU PREDATI STUDENTI KOJI SU IZMIRILI SVE OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE, TE KOJI IMAJU REGULISAN STATUS STUDENTA.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE KAO PREOSTALE OBAVEZE, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG I VANREDNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 11.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

  erasmus  

ISO 9001