Šef službe za nastavu: Azra Hadžalić, dipl. san. ing

Telefon: +387 33 569-814

Email: azra.hadzalic@fzs.unsa.ba

 

Viši stručni saradnik za studentska pitanja: Amela Šatrović, MA

Telefon: +387 33 569 823

E-mail: amela.satrovic@fzs.unsa.ba

 

Referenet za podršku rada službe: Sabina Demirović, dipl. san. ing.

Telefon: +387 33 569 823