Šef službe za nastavu: Azra Hadžalić, dipl. san. ing

Telefon: +387 33 569-814

Email: [email protected]

 

Viši stručni saradnik za studentska pitanja: Amela Šatrović, MA

Telefon: +387 33 569 823

E-mail: [email protected]

 

Referenet za podršku rada službe: Sabina Demirović, dipl. san. ing.

Telefon: +387 33 569 823

 

Online predaja molbi studenata za rješavanje statusnih i drugih pitanja
Molba za mirovanje stažaLink
Molba za naknadni upis u semestarLink
Molba za promjenu statusa studenta:Link
Molba za prelazak na novi nastavni plan i program:Link
Molba za ekvivalenciju/priznavanje ispita:Link
Molba za nostrifikaciju diplome:Link
Molbe vezane za status studenata:Link
Molbe iz domena službe za nastavu:Link
Molba za prijevremeno izdavanje diplome:Link
Potvrda o statusu za međunarodnu aktivnost:Link
Potvrda o statusu studenta:Link
Potvrda o statusu studenata upisanih po dobolonjskom planu:Link
Molba za ekvivalenciju u svrhu polaganja stručnog ispita:Link
Molba za prepis ocjena:Link
Molba za mirovanje staža:Link
Molba za izdavanje nastavnog plana i programa/nastavnog plana:Link
Zahtjev za ispis:Link
Potvrda za sravnjenje dosijea:Link