• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Termini popravnih ispita ak. 2016/2017 - I godina

 

TERMIN POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.GODINU

I GODINA SVI STUDIJSKI PROGRAMI- REDOVNI STUDIJ

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Sistemi zaštite zdravlja

04.09.2017.god

9 h

Učionica br 1

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje

 11.09.2017.god

12 h

Učionica br 1

Zdravstvena ekologija

 05.2017.9.2017.god

9 h

Učionica br.1

Fiziologija čovjeka

12.09.2017.god

10 h

Hirurški amfiteatar

Tjelesni odgoj

06.09.2017.god

9 h

Učionica br 1

Zaštita i njega u urgentnim stanjima

 

13.09.2017.god

11 h

Učionica br 1

Sociologija zdravlja

07.09.2017.god

9 h

Učionica br 1

Uvod u zdravstv. statistiku i informatiku

14.09.2017.god

13h

Učionica br 1

Anatomija čovjeka

08.09.2017.god

9 h

Hirurški amfiteatar

Engleski jezik

 

15.09.2017.god

9 h

Učionica br 1

 

 

Zaštita na radu u laboratoriji

13.09.2017.god

9 h

Učionica br 3

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16.

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, ZDRAVLJE I EKOLOGIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA–redovni studij, II semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA I

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA II

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA III

Fiziologija čovjeka (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA IV

ODGOVORNI NASTAVNIK

V.ass Hadžan Konjo

V.ass Hadžan Konjo

Ass. Nusret Popović

Ass. Nusret Popović

SATNICA

10.30-12.00

11.00-12.30

11.00-12.30

8.30-11.00

9.00-10.30

PROSTOR

KCUS

KCUS

KCUS

MEDICINSKI FAKULTET

KCUS

PREDMET

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA I

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Fiziologija čovjeka (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Suada Branković

Prof. dr Aida Ramić Čatak

Prof. dr Jasminko Huskić

Doc. dr Suada Branković

SATNICA

13.00 – 15.15

13.15 – 15.30

13.30 – 15.00

11.30-14.00

12.00 – 14.15

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(P)

Doc. dr Melisa Okičić

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Benjamin Kulovac

SATNICA

15.30-17.00

16.00 – 17.30

15.30-17.45

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –redovni studij, II semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P)

Zaštita na radu u laboratoriji (P)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Fiziologija čovjeka (V)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

Prof. dr Aida Ramić Čatak

Doc. dr Suada Branković

SATNICA

13.00 – 15.15

14.00-15.30

13.30 – 15.00

8.30-11.00

12.00 – 14.15

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvstvenu statistiku i informatiku (V)

Fiziologija čovjeka (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Melisa Okičić

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Jasminko Huskić

SATNICA

15.30-17.00

16.00 – 17.30

11.30-14.00

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

PREDMET

Zaštita na radu u laboratoriji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

SATNICA

14.30 – 16.00

PROSTOR

UKCS

 

Upis semestra...

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                      I CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

U SARAJEVU

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

13.02.2017

II

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Sanitarno inžinjerstvo

Zdravstvena njega i terapija

14.02.2017

IV

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

15.02.2017

VI

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

16.02.2017

VIII semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.3

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          SVI POTPISI U INDEXU

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE ( MOŽE SE KUPITI U STUD.SLUŽBI – 0,50KM)

-          ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE ( PREDMETI NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

    

-          POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOZE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG – II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

 

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

Sarajevo, 06.02.2017.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Strana 1 od 4

  erasmus  

ISO 9001