• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vježbe - Sistemi zaštite zdravlja

 

I GODINA-REDOVNI

SVI STUDIJSKI PROGRAMI

OBAVIJEST

 

Obavještavamo studente I godine studija (redovni) da će vježbe iz predmeta SISTEMI ZAŠTITE ZDRAVLJA biti održani po sljedećem rasporedu:

Grupa I - Zdravstvena njega, Fizikalna terapija i Sanitarno inžinjerstvo

Grupa II – Laboratorijske tehnologije, Radiološke tehnologije

Vrijeme i mjesto održavanja vježbi je objavljeno u službenom rasporedu predavanja.

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

SVI STUDIJSKI PROGRAMI–REDOVNI STUDIJ, I SEMESTAR

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

 

PREDMET

 

 

Tjelesni odgoj (P)

 

Sociologija zdravlja (V)

Anatomija čovjeka(V)

 

 

Zdravstvena ekologija(P)

 

Sistemi zaštite zdravlja (V) GRUPA   I

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Gordana Manić

V.ass Vedad Muharemović

 

 

Doc. Dr Arzija Pašalić

v.ass Vedran Đido

SATNICA

12.00-13.00

14.30-16.00

8.00-10.30

12.30-14.00

9.00-10.30

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

HIRURŠKI  AMFITEATAR

 

PREDMET

 

 

Zdravstvena ekologija(V)

Sistemi zaštite zdravlja (P)

 

 

Sociologija zdravlja (P)

Tjelesni odgoj (V)

 

Sistemi zaštite zdravlja (V) GRUPA   II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Eldina Smječanin

Prof. dr Aida Pilav

Prof. dr Salih Fočo

 

v.ass Vedran Đido

 

SATNICA

 

13.00 – 14.30

 

16.30-19.00

 

14.30 – 16.00

15.00-18.00

 

11.00 – 12.30

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

VETERINARSKI FAKULTET

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

HIRURŠKI  AMFITEATAR

 

PREDMET

 

Anatomija čovjeka

(P)

 

Zdravstvena ekologija (V)

 

 

 

 

Prof. dr Amela Kulenović

 

Ass. Eldina Smječanin

 

 

SATNICA

15.15-17.30

 

16.30-18.00

 

 

 

PROSTOR

 

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

 

 

Ispit - Anatomija čovjeka

 

OBAVIJEST

REDOVNI STUDIJ

 
 
Ispit iz predmeta  ANATOMIJA ČOVJEKA  koji je po rasporedu u petak, 08.09.2017. u 9.00 h, će biti održati na Katedri za anatomiju na Medicinskom fakultetu, u istom terminu.
 
 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16.

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, ZDRAVLJE I EKOLOGIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA–redovni studij, II semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA I

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA II

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA III

Fiziologija čovjeka (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA IV

ODGOVORNI NASTAVNIK

V.ass Hadžan Konjo

V.ass Hadžan Konjo

Ass. Nusret Popović

Ass. Nusret Popović

SATNICA

10.30-12.00

11.00-12.30

11.00-12.30

8.30-11.00

9.00-10.30

PROSTOR

KCUS

KCUS

KCUS

MEDICINSKI FAKULTET

KCUS

PREDMET

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA I

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Fiziologija čovjeka (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Suada Branković

Prof. dr Aida Ramić Čatak

Prof. dr Jasminko Huskić

Doc. dr Suada Branković

SATNICA

13.00 – 15.15

13.15 – 15.30

13.30 – 15.00

11.30-14.00

12.00 – 14.15

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(P)

Doc. dr Melisa Okičić

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Benjamin Kulovac

SATNICA

15.30-17.00

16.00 – 17.30

15.30-17.45

Strana 1 od 4

  erasmus  

ISO 9001