• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Obavještenje - Fiziologija čovjeka

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                     

                             

O B A V J E Š T E N J E

SVI STUDENTI REDOVNOG I VANREDNOG STUDIJA KOJI SU  POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA TREBAJU ODNIJETI INDEX 18.07.2018.GODINE  U 12 SATI RADI UPISA OCJENE U INDEX NA KATEDRU ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA (OSTAVITI KOD SEKRETARICE KATEDRE I DOGOVORITI PREUZIMANJE ISTIH NAKON UPISA OCJENE).

17.07.2018.                                                                                                          STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještenje

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

                                    FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                               

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI REDOVNOG I VANREDNOG STUDIJA KOJI ŽELE, MOGU IZVRŠITI UVID U RAD IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA U PONEDJELJAK 02.07.2018.GODINE NA KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA (TRAŽITI PROF.DR. JASMINKO HUSKIĆ)

 

OBAVJEŠTENJE !!!

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

                                         FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                                

O B A V J E Š T E N J E

 

STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA KOJI SU PRENIJELI NEKI ISPIT U NAREDNU GODINU STUDIJA I KOJI TAJ ISPIT NE MOGU PRIJAVITI PUTEM ISSS APLIKACIJE ZA POLAGANJE, TREBAJU 6 DANA PRIJE ISPITA (7 DANA PRIJE ISPITA SE  OTVARA MOGUĆNOST PRIJAVE) JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU LIČNO, TELEFONOM ILI MAIL-om, RADI DOBIJANJA  POMOĆI OKO ISTOG.

STUDENTI KOJI SE NE JAVE NA GORE NAPISANI NAČIN I KOJI NE BUDU NA SPISKU PRIJAVLJENIH STUDENATA ZA POLAGANJE, NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU.

25.06.2018.                                                                                       STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještenje - Fiziologija čovjeka

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                     I CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

 

OBAVJEŠTENJE

 

OVAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI II SEMESTRA REDOVNOG STUDIJA DA SE DANA 22.03.2018. GODINE NASTAVA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA NEĆE ODRŽATI ZBOG PROBLEMA SA GRIJANJEM U AMFITEATRU.

O VREMENU NADOKNADE NASTAVE, STUDENTI ĆE DOBITI UPUTE OD PREDMETNOG NASTAVNIKA 29.03.2018.GODINE U VRIJEME ODRŽVANJA NASTAVE PO RASPOREDU U 15.00 SATI.

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001