• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Popravni ispit iz predmeta Fiziologija čovjeka

Obavještavamo redovne i vanredne studente I godine studija da će popravni ispit iz predmeta FIZIOLOGIJA ČOVJEKA biti održan 9.7.2018. godine na Medicinskom fakultetu po sljedećem rasporedu:

- Redovni studij s početkom u 16 sati,
- Vanredni studij s početkom u 18 sati.

Doc.dr. Arzija Pašalić
Prodekan za I ciklus studija

  erasmus  

ISO 9001