• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Teme stručnih radova za akademsku 2016/17. godinu

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEST

za studente I ciklusa studija upisane akademske 2016/17. godine
na redovan i vanredan studij
Spisak mentora i tema za izradu Stručnih radova se nalazi na slijedećem LINKU


SPISAK MENTORA I TEMA

FIZIKALNA TERAPIJA

LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

  erasmus  

ISO 9001