• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Popravni ispit iz predmeta Fiziologija čovjeka

Obavještavamo redovne i vanredne studente I godine studija da će popravni ispit iz predmeta FIZIOLOGIJA ČOVJEKA biti održan 9.7.2018. godine na Medicinskom fakultetu po sljedećem rasporedu:

- Redovni studij s početkom u 16 sati,
- Vanredni studij s početkom u 18 sati.

Doc.dr. Arzija Pašalić
Prodekan za I ciklus studija

Obavijest za redovne i vanredne studente VIII semestra- Studij zdravlje i ekologija

"Konsultacije iz predmeta Higijena zdravstvenih, obrazovnih, ugostiteljskih i drugih objekata" za redovne i vanredne studente VIII semestra Studija Zdravlje i ekologija održati će se 29.06.2018. godine u učionici broj 2, u terminu od 13:00- 14:00 sati.

Obavještenje I ciklus

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA              

 

I CIKLUS- REDOVAN i VANREDAN STUDIJ

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU RJEŠENJEM DEKANESE NASTAVILI STUDIJ PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU KOJI JE U PRIMJENI OD ŠKOLSKE 2014./15 GODINE, DA SE HITNO JAVE SA RJEŠENJEM I INDEXOM NA STUDENTSKU SLUŽBU. STUDENTI KOJI SE NE ODAZOVU POZIVU, NEĆE MOĆI PRIJAVLJIVATI ISPITE NA ZAVRŠNOM I POPRAVNOM ROKU U JUNU/JULU 2018.GODINE.

ROK ZA DOSTAVU ISTOG JE 30.04.2018. GODINE.

 

 

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001