• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Odbrana doktorske disertacije: Lejla Obradović - Salčin

VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Lejla Obradović - Salčin, mr. kliničke fizioterapije, studentica III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Valorizacija efekata kineziterapije na kvalitetu života nakon operativnih tretmana kuka“

28.05.2018. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 13,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 18.05.2018.

  erasmus  

ISO 9001