• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Obavijest

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Ademira Spahića,

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Zdravstveni i nutritivni status studenata koji žive sa roditeljima u odnosu na studente koji žive u studentskim domovima

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. sci. Aida Rudić – vanredni profesor za oblast „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja porodice“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Članovi:
• Dr. sci. Rusmir Mesihović, mentor i član – redovni profesor za oblast “Interna medicina – gastroenterologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

• Dr. sci. Amra Ćatović, član – vanredni profesor za oblast „Higijena i zdravstvena ekologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od
09,00-15,00 sati , od 16.03.2018. do 14.04.2018. godine.

  erasmus  

ISO 9001