• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Obavjest - stavljanje na uvid radne verzije doktorske disertacije - mr. Slavica Janković

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-836/17
Sarajevo, 11.05.2017.


OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Slavice Janković, zaposlene na Veleucilistu Lavoslav Ruzicka u Vukovaru.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Procjena efikasnosti Tae Bo vježbi na kvalitetu života osoba sa osteoporozom

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:
Dr sci. Mirsad Muftić, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Okupaciona terapija“, i predmet „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.05.2017. do 10.06.2017. godine.

  erasmus  

ISO 9001