• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Obavjest - stavljanje na uvid radne verzije doktorske disertacije - mr. Nizama Rudić-Aliefendić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-839/17
Sarajevo, 11.05.2017.


OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Nizame Rudić-Aliefendić, zaposlene u Centru za zbrinjavanje starih i iznemoglih lica u svim oblicima njege, Ruhama, Zenica.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Uticaj hroničnih masovnih nezaraznih bolesti na kvalitet života lica treće životne dobi

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:
Dr sci. Aida Rudić, mentor i član – vanredni profesor za oblasti „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja porodice“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr sci. Fatima Jusupović, član - redovni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.05.2017. do 10.06.2017. godine.

Obavjest - stavljanje na uvid radne verzije doktorske disertacije - mr. Adnan Mujezinović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-838/17
Sarajevo, 11.05.2017.


OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Adnana Mujezinovića, zaposlenog na Medicinskom fakultet Univerziteta u Zenici.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Učestalost faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti kod studentske populacije Univerziteta u Zenici

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:
Dr sci. Fatima Jusupović, mentor i član - redovni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr sci. Arzija Pašalić, član – docent za oblasti „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.05.2017. do 10.06.2017. godine.

Obavjest - stavljanje na uvid radne verzije doktorske disertacije - mr. Nino Hasanica

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-837/17
Sarajevo, 11.05.2017.


OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Nine Hasanice, zaposlenog na Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Služba za školsku higijenu.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Evaluacija metoda zdravstvenog odgoja u formiranju znanja, stavova i ponašanja školske djece prema zdravlju

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:
Dr sci. Aida Ramić-Čatak, mentor i član – vanredni profesor za predmete „Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku“ i „Statističke metode u zdravstvenoj nauci“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr sci. Aida Rudić, član – vanredni profesor za oblasti „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja porodice“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.05.2017. do 10.06.2017. godine.

Obavjest - stavljanje na uvid radne verzije doktorske disertacije - mr. Slavica Janković

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-836/17
Sarajevo, 11.05.2017.


OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. Slavice Janković, zaposlene na Veleucilistu Lavoslav Ruzicka u Vukovaru.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Procjena efikasnosti Tae Bo vježbi na kvalitetu života osoba sa osteoporozom

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:
Dr sci. Mirsad Muftić, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Okupaciona terapija“, i predmet „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.05.2017. do 10.06.2017. godine.

Strana 1 od 4

  erasmus  

ISO 9001