• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Ovjera i upis - III ciklus

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                   III CIKLUS STUDIJA

U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

OVJERA   IV (ČETVRTOG) i VI (ŠESTOG) SEMESTRA AKAD. 2017./18.GODINE:

(ovjera semestra će se obaviti za one studente koji su ostvarili pravo na isto, a shodno prikupljenim ECTS bodovima u II/III godini studija)

 

UPIS u V (PETI) SEMESTAR AKAD. 2017./18.GODINE

(važi za studente koji su ostvarili dovoljno ECTS bodova u III godini studija)

OBNOVA V (PETOG) SEMESTRA AKAD. 2017./18.GODINE

(važi za studente koji nisu ostvarili dovoljno ECTS bodova u III godini studija)

 

OBAVIĆE SE OD 02.10. - 06.10.2017.GODINE OD 12.00-14.00 SATI.

ZA OVJERU IV (ČETVRTOG) i VI (ŠESTOG) - PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • UPLATA PREOSTALOG IZNOSA UPISNINE OD 1.500KM ZA IV SEMESTAR

-VAŽI ZA STUDENTE KOJI NEMAJU UKUPNO 5.000KM UPLATE ZA II/III GODINU STUDIJA 2016./17.GODINE

(BROJ RAČUNA FAKULTETA ZA UPLATU 1610000000940135)

ZA UPIS V(PETOG) - NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE

(DOBIJE SE BESPLATNO U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

 • UPLATA 2.000,00KM NA IME UPISNINE I RATE ZIMSKOG SEMESTRA

(BROJ RAČUNA FAKULTETA ZA UPLATU 1610000000940135)

 • UPLATA 5,00KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA U AKAD.2017./18.

(BROJ RAČUNA FAKULTETA ZA UPLATU 1610000000940135)

ZA OBNOVU V (PETOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE

(DOBIJE SE BESPLATNO U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

 • UPLATA PREOSTALOG IZNOSA UPISNINE OD 1.500KM ZA VI SEMESTAR
 • UPLATA 5,00KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA U AKAD.2017./18.

(BROJ RAČUNA FAKULTETA ZA UPLATU 1610000000940135)

 

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR U GORE PREDVIĐENO VRIJEME, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE ISPUNJAVATI PREDVIĐENE OBAVEZE U SEMESTRU KOJI UPISUJU/OBNAVLJAJU!

NAKNADNI UPIS/OBNOVA NEĆE BITI MOGUĆA!

Sarajevo, 25.09.2017.                                                                     Šef Studentske službe

                                                                                              Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.

Objava Namik Trtak - DD

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Broj: 04-7-1279/17
Sarajevo, 20.07.2018.

 

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr. sci. Namika Trtka, zaposlenog na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman,

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić – redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Članovi:
Dr sci. Mirsad Muftić, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Okupaciona terapija“ i predmet „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji” na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,

Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:
Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (u Katalogu, odnosno čitaonici za naučne radnike NUBBiH), radnim danima od 08,00 – 18,00 sati. od 24.07.2017. do 22.08.2017. godine.

Akademski plan upisa i odvijanja nastave III ciklusa studija

Preuzmite dokument ovdje [PDF].

Obavještenje - III ciklus

 

OBAVJEŠTENJE

studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija

Fakulteta zdravstvenih studija

Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija Radne verzije doktorske disertacije predviđena u srijedu 05.04.2017. godine, s početkom u 09,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija, u učionici broj 2. prema utvrđenom rasporedu:

 1. Hadžan Konjo, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,00 – 9,45 sati,
 2. Dženana Hrustemović, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,45 – 10,30 sati,
 3. Slavica Janković, mr. fizikalne terapije, 10,30 -11,15 sati,
 4. Nino Hasanica, mr zdravstvene njege i menadžmenta, 11,15 – 12,00 sati,
 5. Adnan Mujezinović, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.00 – 12,45,
 1. Nizama Rudić-Aliefendić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.45 – 13,30 sati.

Uz saglasnost Prodekanese za III ciklus studija, prof. dr Emire Švrake.

Koordinator za organizaciju i unapređenje nastave za III ciklus studija

Doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović 

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001