• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ispit - Specijalna kineziterapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA      SPECIJALNA KINEZITERAPIJA

U JUNSKO-JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 29.06.2018.u 09.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

 

  erasmus  

ISO 9001