• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ispit - Kineziologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA

U APRILSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN: 31.05.2018.u 09.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS.

Ispit - Kliničko psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U APRILSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 23.04.2018.u 11.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS.

Ispit - Toksikološka hemija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA TOKSIKOLOŠKA HEMIJA

U APRILSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 25.04.2018.u 14.30 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS.

Ispit - Urgentna medicina

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA URGENTNA MEDICINA

U APRILSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 24.04.2018.u 12.30 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS.

Strana 1 od 7

  erasmus  

ISO 9001