• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Ferijalna praksa (P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Ferijalna praksa (V)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

Zdravstvena ekonomika(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Samir Bojičić

Prof.dr Dijana Avdić

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

15.00-16.30

15.00-17.15

16.00-20.00

16.00-18.30

15.00-17.15

PROSTOR

UČIONICA BR.2

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

17.00- 19.30

17.30-20.00

17.30-20.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2015.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

Zdravstvena ekonomika(V)

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

V. ass. Vedran Đido

Prof. dr Naris Pojskić

SATNICA

17.00- 19.30

15.00-17.15

16.00-18.30

15.00-17.15

9.00-11.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

UČIONICA BR 3

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(P)

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass. Vedran Đido

Dr. sci Lejla Lasić

SATNICA

17.30-20.00

17.30-20.00

12.30-14.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

INSTITUT ZA GENETSKI INŽINJERING

                                                                                                                                                                                                                                    

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE -VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

(P+V)

Radiokemija i izvođenje- RIA

(P+V)

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA (P)

Terapija sa radionukleidima

(P+V)

Zadesna stanja u radiodijagnostici (P)

Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Zadesna stanja u radiodijagnostici (V)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Jasminka Mujkić

Prof. dr Elma Kučukalić

Jasminka Mujkić

Prof. dr Sandra Zubović

Prof. dr Elma Kučukalić

Renata Milardović

Sadžida Begović

Prof. dr Fahrudin Smajlović

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

SATNICA

16.00-18.30

16.00-18.15

16.00-17.15

16.00-18.30

16.00-18.15

9.00-12.30

9.00-10.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

(P)

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

(V)

Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

(P+V)

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA (V)

ODOGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

Prof. dr Fahrudin Smajlović

V. ass Deniz Bulja

Prof. dr Elma Kučukalić

Amra Skopljak Beganović

V. ass Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

SATNICA

18.30-20.00

17.30-19.00

18.30- 20.00

13.00-14.30

10.30-13.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 25.02.-03.03.2017.;08-14.04.2017; 27.05.-02.06. 2017. GODINE

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - VIII SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Opšta metodologija istraživanja zdravstvu(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

Zdravstvena ekonomika(V)

Praktična nastava iz sanitarne inspekcije (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Aida Pilav

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

V. ass. Vedran Đido

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Amar Žilić

Munevera Mušinović, str. sar

SATNICA

17.00- 19.30

15.00-17.15

16.00-18.30

15.00-17.15

9.00-12.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

TERENSKE VJEŽBE

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Zdravstvena ekonomika(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V. ass. Vedran Đido

SATNICA

17.30-20.00

17.30-20.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

               

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001