• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.. GODINU

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- VAREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Klinička kineziologija

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

26.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizika

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Radiografska morfologija

25.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Osnovi kliničke prakse

21.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja

26.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Funkcionalna pomagala

20.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija us portu i sportskoj medicini

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Bolni sindromi u rehabilitaciji

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Manuelna masaža

22.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji

29.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

18.09.2017.god

16 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

25.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerbralna paraliza)

19.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Profesionalna rehabilitacija

20.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

  erasmus  

ISO 9001