• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravstvena njega i terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA - VI SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Zdravstvena njega mentalnog zdravlja (P)

Zdravstvena njega u hirurgiji(P)

Zdravstvena njega mentalnog zdravlja (V)

Zdravsvena nega u neurologiji (P)

Bol, palijativna i terminalna njega(P)

Zdravstvena njega u hirurgiji(V)

Zdravstvena njega u hirurgiji(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Nermana Mehić Basara

Prof. Dr Mirsad Kacila

Magbula Grabovica, st. Sar.

Doc. dr Haso Sefo

Doc. dr Maja Banjin

V. ass. Hadžan Konjo

V. ass. Hadžan Konjo

SATNICA

16.00 – 18.30

16.00– 20.00

16.00– 20.00

16.00 – 18.15

16.00-18.30

8.30– 14.00

8.30– 12.00

PROSTOR

ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KS

UČIONICA BR.3

ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KS

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR 2

UKCS

UKCS

PREDMET

Bol, palijativna i terminalna njega(V)

Zdravsvena nega u neurologiji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Fuada Džanko, s.s.

Doc. dr Haso Sefo

SATNICA

14.30 -17.00

13.00 – 15.30

PROSTOR

UKCS

UKCS

 

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 25.02.-03.03.2017.;08-14.04.2017; 27.05.-02.06. 2017. GODINE

 

  erasmus  

ISO 9001