• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Ispit - Zdravstvena njega u neurologiji

 

Redovni  i Vanredni studij

 

Ispit iz predmeta - Zdravstvena njega u neurologiji

 
28.09.2017.godine  u 15.00 h, Klinika za Neurohirurgiju
 
 
 

Izmjena termina za polaganje ispita

 
 
Izmjena termina kod Doc dr. Jasmina Mahmutović
 
 
Opći principi zdravstvene njege 22.09 u 12.00
 
Proces zdravstvene njege          22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega u infektologiji  22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega internističkih bolesnika  29.09. u 12.00
 
Praktični rad I   29.09 u 12
 
 
Izmjena je samo u satnici a termini su isti,
 

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.. GODINU

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- VAREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Klinička kineziologija

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

26.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizika

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Radiografska morfologija

25.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Osnovi kliničke prakse

21.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja

26.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Funkcionalna pomagala

20.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija us portu i sportskoj medicini

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Bolni sindromi u rehabilitaciji

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Manuelna masaža

22.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji

29.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

18.09.2017.god

16 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

25.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerbralna paraliza)

19.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Profesionalna rehabilitacija

20.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17.. GODINU

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE- VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Osnovi mikrobiologije

18.09.2017..god

17 h

Učionica br 1

Kliničko laboratorijska dijagnostika

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Metode u mikrobiologiji

26. 09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Opšta, anorganska i organska hemija

19. 09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Morfologija u dijagnostici

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Biohemija

28.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Laboratorijske tehnologije u imunologiji

29.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Metode u citodijagnostici

18.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II

25.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I

19.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Osnove tehnologije molekularne biologije

26.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Instrumentacija sa fizikom zračenja

20.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Metode u morfologiji

27.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Dinamika ćelije

21.09.2017.god

18 h

           Učionica br 1

Stručna praksa I

28.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

   

Obrada laboratorijskih podataka

29.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Metode u citodijagnostici

18.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica

25.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji

19.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Eksperimentalna laboratorijska tehnologija

20.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Dinamika stanica

21.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

Robotika u laboratoriji

22.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

 

 

Strana 1 od 10

  erasmus  

ISO 9001