• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VI SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA              

NEDJELJA

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja (P)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (P)

Bolni sindromi u rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (V)

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini (P)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Amela Halilbašić

Doc. dr Samir Bojičić

SATNICA

16.00-18.30

16.00 – 18.15

16.00 – 18.15

16.00-18.30

18.30-20.00

9.00-12.00

9.00 – 12.00

PROSTOR

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja (V)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini (P)

Bolni sindromi u rehabilitaciji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Naim Salkić

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Amila Jaganjac

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Amila Jaganjac

SATNICA

11.00-12.30

18.30-20.00

18.30-20.00

13.00-16.30

13.00-17.00

PROSTOR

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR. 3

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –VI SEMESTAR- VANREDNI STUDJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (P)

Obrada laboratorijskih podataka (V)

Obrada laboratorijskih podataka (P)

Osnove tehnologije molekularne biologije (P)

Metode u morfologiji (P)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (V)

Stručna praksa

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Nafija Serdarević

Fadila Miljanović, str.sar.

Aleksandra Pušara, str.sar

Prof. dr Jozo Ćorić

Prof. dr Naris Pojskić

Doc. dr Snježana Unčanin

Jasmina Fočo Solak, s.s.

Jasmina Duškan, s. s

Selvedina Duškan, s. s

Prof. dr Jozo Ćorić

SATNICA

16.30-19.00

16.00-18.30

15.00-17.15

15.00-17.30

15.00-17.15

8.30-14.30

8.00-17.00

PROSTOR

UČIONICA BR.2

DIP

UČIONICA BR.2

INGEB

UČIONICA BR.2

DIP

DIP

PREDMET

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (P)

Osnove tehnologije molekularne biologije (V)

Metode u morfologiji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Nafija Serdarević

Dr. sci Naida Lojo, str.sar

Doc. dr Snježana Unčanin

SATNICA

17.30-20.00

12.00-13.30

17.30-20.00

PROSTOR

UČIONICA BR.2

INGEB

UČIONICA BR.2

 

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2015.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VI SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Digitalna substrakciona angiografija-DSA (P)

Digitalna substrakciona angiografija-DSA (V)

Uvod u radioizotopske tehnologije (P)

Posljedice radioterapije (P)

Planiranje u radioterapije (P)

Planiranje u radioterapije (V)

Stručna praksa (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Sandra Zubović

V. ass. Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

Prof. dr Elma Kučukalić

Doc. dr Nermina Kantardžić

Doc. dr Nermina Kantardžić

Dr. Adnan Čardžić,

Mustafa Jačević,

Dr. Adnan Čardžić

Mustafa Jačević,

SATNICA

16.00 – 18.30

16.00 – 20.00

16.00 – 18.30

16.00 – 18.15

16.00 – 18.30

8.30 – 12.30

8.00 – 15.00

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

PREDMET

Posljedice radioterapije (V)

Uvod u radioizotopske tehnologije (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Dr. Adnan Čardžić,

Mustafa Jačević,

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

SATNICA

18.30 – 20.00

13.00 – 17.00

PROSTOR

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

               FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - VI SEMESTAR- VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (P)

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanjeurgentnih stanja (P)

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (P)

Stručna praksa

Sanitarna inspekcija i upravni postupak (P)

Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Arzija Pašalić

Doc. dr Enes Slatina

Doc. dr Arzija Pašalić

Doc. dr Arzija Pašalić

Prof. dr Fatima Jusupović

Doc. dr Mehmed Cero

SATNICA

16.00-18.15

16.00 – 18.30

16.00-18.15

9.00-15.00

8.30 -11.00

8.30 – 11.00

PROSTOR

UČIONICA BR.2

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR.2

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR 2

PREDMET

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (V)

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (V)

Sanitarna inspekcija i upravni postupak (V)

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja (V)

Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Arzija Pašalić

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Amar Žilić

Ass. Eldina Smječanin

Ass. Eldina Smječanin

SATNICA

18.30 – 20.00

18.30 – 20.00

16.00-18.30

11.30 – 13.00

11.30 – 14.00

PROSTOR

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR 2

TERENSKE VJEŽBE

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR.2

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 25.02.-03.03.2017.;08-14.04.2017; 27.05.-02.06. 2017. GODINE

Strana 1 od 8

  erasmus  

ISO 9001