• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Termini popravnih ispita ak. 2016/2017 - Fizikalna terapija

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.GODINU

IV, VI i VIII semestar STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Klinička kineziologija

04.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

11.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizika

05.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

12.09.2017.god

17 h

Učionica br 1

Primjenjena epidemiologija

           06. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Radiografska morfologija

13.09.2017.god

17 h

Hirurški amfiteatar

Osnovi kliničke prakse

07.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

14.09.2017.god

17 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

08.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

04.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji

 

11.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

05.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja

12.09.2017.god

16 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Funkcionalna pomagala

06.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini

13.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

07.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Bolni sindromi u rehabilitaciji

14.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Manuelna masaža

08.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji

15.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

04.09.2017.god

16 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

11.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerebralna paraliza)

05.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

12.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Profesionalna rehabilitacija

06.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Zdravstvena ekonomika

13.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

07.09.2017.god

16 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

14.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

 

Termini popravnih ispita ak. 2016/2017 - Laboratorijske tehnologije

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17.GODINU

IV, VI i VIII semestar LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Osnovi mikrobiologije

04.09.2017..god

17 h

Učionica br 1

Kliničko laboratorijska dijagnostika

 

11.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

05.09.2017.god

17 h

Učionica br 1

Metode u mikrobiologiji

12.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Opšta, anorganska i organska hemija

07.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Morfologija u dijagnostici

13.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

06. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Biohemija

 

14.09.2017.god

17 h

Hrurški amfiteatar

Disfunkcija ljudskog organizma

08.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Laboratorijske tehnologije u imunologiji

15.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Metode u citodijagnostici

04.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II

11.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I

05.09.2017.god

17 h

         Učionica br 3

Osnove tehnologije molekularne biologije

12.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Instrumentacija sa fizikom zračenja

06.09.2017.god

18 h

         Učionica br 3

Metode u morfologiji

13.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Dinamika ćelije

07.09.2017.god

17 h

           Učionica br 3

Stručna praksa I

14.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

   

Obrada laboratorijskih podataka

15.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Metode u citodijagnostici

04.09.2017.god

18 h

       Učionica br 1

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica

11.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji

05.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

12.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Eksperimentalna laboratorijska tehnologija

06.09.2017.god

17 h

Učionica br 1

Zdravstvena ekonomika

13.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Dinamika stanica

07.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

14.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

 

Robotika u laboratoriji

08.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

 

 

Termini popravnih ispita ak. 2016/2017 - Radiološke tehnologije

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17.GODINE

IV, VI i VIII semestar STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Uvod u radiološku aparaturu

04.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Radiogragfska morfologija

13.09.2017.god

17 h

Hirurški amfiteatar

Fizika

05.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Tehinike snimanja I

11.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Primjenjena epidemiologija

           06. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Konvencionalne radiološke metode

12.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Osnovi kliničke prakse

07.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Tehnike ultrazvuka (UZ)

14.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Disfunkcija ljudskog organizma

08.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Tehnologije u radioterapiji

04.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Planiranje u radioterapiji

11.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Kompjuterizirana tomografija (CT)

05.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Posljedice radioterapije

12.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Magnetna rezonansa (MRI)

06.09.2017.god

18 h

Učionica br. 1

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA

13.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Tehnike snimanja II

07.09.2017.god

16 h

Klinika za onkologiju

Uvod u radioizotopske tehnologije

14.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

   

Stručna praksa I

     15.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Uvod u radioizotposke tehnologije

04.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA

13.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo

05.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

12.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima

06.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Radiokemija i izvođenje- RIA

11.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA

07.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Terapija sa radionukleidima

14.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji

04.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

15.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji

05.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

11.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

08.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

12.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Stručna praksa

08.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Zadesna stanja u radiodijagnostici

13.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

30. 08.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

 

 

Termini popravnih ispita ak. 2016/2017 - Zdravlje i ekologija

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17.GODINU

IV, VI i VIII semestar STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA – VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

POPRAVNI ISPIT

PREDMETI

POPRAVNI ISPIT

Osnovi mikrobiologije

04.09.2017..god

17 h

Učionica br 1

Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama

 

11.09.2017.god

17 h

Učionica br 1

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

05.09.2017.god

17 h

Učionica br 1

Upravljanje otpadnim materijama

12.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Opšta, anorganska i organska hemija

07.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Biohemija

 

14.09.2017.god

17 h

Hrurški amfiteatar

Primjenjena epidemiologija

06. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini

 

13.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

08.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Sanitarna mikrobiologija

04.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Zdravstveno-sanitarne osnove nutricionistike

11.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica

05. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Planiranje i dizajniranje   javnih i industrijskih objekata

12.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Upravljanje prehranom i   sanitarnom kontrolom

06.09.2017.god

16 h

               Učionica br 3

Sanitarna inspekcija i upravni postupak

       13. 09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Laboratorijska kontrola životnih namirnica

07.09.2017.god

17 h

             Učionica br 2

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja

         14. 09.2017.god

17 h

Učionica br 2

   

Stručna praksa I

15.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Ekologija pesticida i metode i osobitosti DDDD

04.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Praktična nastava iz sanitarne inspekcije

11.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Higijena zdravstvenih ustanova; obdaništa, škola, vojnih objekata

05.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

12.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Epidemiologija bolničkih infekcija

06.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Zdravstvena ekonomika

13.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Ovladavanje tehnikama mjerenja klimatskih i mikroklimaskih faktora

07.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

14.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

 

Ovladavanje zakonskom regulativom i upravnim postupkom

08.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Zdravstveni projekti u oblasti okolinskog zdravlja i humane ekologije

15.09.2017.

16 h

Učionica br 3

 

Strana 1 od 9

  erasmus  

ISO 9001