• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Izmjena rasporeda III sem - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2017/18.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE– vanredni studij, III semestar

 

 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(P)

Fizika (P+V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

 

Klinička kineziologija (P)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

Prof. dr Zarema Obradović

Prof. dr Ago Omerbašić

V. ass Zijad Muharemović

Prof. dr Zarema Obradović

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

 

 

v.ass Hadžan Konjo

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

16.00-17.30

15.00-17.30

 

16.00-18.15

16.00-20.00

15.00-16.30

9.00-11.30

9.00-11.15

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UČIONICA BR 1

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Primjenjena epidemiologija(V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (P)

 

 

Klinička kineziologija (V)*

Ass. Eldina Smjčanin

 

 

 

V.ass Faruk Skenderi

Doc. dr Đemil Omerović

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. Dr Eldad Kaljić

SATNICA

17.45-20.00

 

 

 

17.00-18.30

12.00-14.30

12.00-18.00

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

*termin i mjesto održavanja u dogovoru sa odgovornim nastavnikom

 

NAPOMENA: Nastava će se održati u periodu od 9.-15.10. 2017.;27.11.-03.12.2017.;15-21.01.2018.godine

 

  erasmus  

ISO 9001