• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17. GODINESTUDIJ

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VANREDNINI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Uvod u radiološku aparaturu

18.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Radiogragfska morfologija

25.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Fizika

19.09.2017.god

9 h

Učionica br 1

Tehinike snimanja I

26.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

10 h

Veterinarski fakultet

Konvencionalne radiološke metode

27.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Osnovi kliničke prakse

21.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Tehnike ultrazvuka (UZ)

28.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Disfunkcija ljudskog organizma

22. 09.2017.god

10 h

Veterinarski fakultet

 

 

Tehnika ultrazvuka

23.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Propisivanja, planiranje i provođenje radioterapije

23.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Kompjuterizirana tomografija - CT

24.08.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Zaštita od zračenja u radioterapiji

24.09.2017.god

11 h

Klinika za radiologiju

Tehnike snimanja II

18.09.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Magnetna rezonansa –MRI

30.09.2017.god

16 h

Učionica br.2

Onkologija

23.09.2017.god

16 h

Klinika za onkologiju

Primjena informatike u radiodijagnostici

01.10.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Tehnologije u radioterapiji

24.09.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Primjena informatike u radioterapiji

     01.10.2017.god

11 h

Klinika za radiologiju

Tehnika denzitometrije

Tehnika stereotaksije

25.09.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Stručna praksa

     25.09.2017.god

9 h

Klinika za onkologiju

Uvod u radioizotposke tehnologije

23.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA

24.09.2017.god

13 h

Klinika za radiologiju

Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo

24.09.2017.god

10 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

23.09.2017.god

18 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima

24.09.2017.god

11 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Radiokemija i izvođenje- RIA

24.09.2017.god

14 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA

18.09.2017.god

10 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Terapija sa radionukleidima

30.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji

18.09.2017.god

12 h

Klinika za radiologiju

Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

30.09. 2017.god

18 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji

23.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

01.10.2017.god

11 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

23.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

01.10.2017.god

13 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Stručna praksa

24.09.2017.god

12 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Zadesna stanja u radiodijagnostici

01.10.2017.god

10 h

Učionica br.2

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

25. 09.2017.god

12 h

Klinika za radiologiju

 

 

  erasmus  

ISO 9001