• Studij: Fizikalna terapija

    Studij: Fizikalna terapija

  • Studij: Laboratorijske tehnologije

    Studij: Laboratorijske tehnologije

  • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

    Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  • Studij: Zdravstvena njega

    Studij: Zdravstvena njega

  • Studij: Radiološke tehnologije

    Studij: Radiološke tehnologije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nastava iz predmeta "Anatomija čovjeka"

Obavještavamo vanredne studente I godine da će nastava iz predmeta "Anatomija čovjeka" biti održana 14. i 15. 10.2017. godine u 09:00 sati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

  erasmus  

ISO 9001