• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16.

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, SANITARNO INŽINJERSTVO I ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA–II SEMESTAR-VANREDNI STUDIJ

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (V)

Fiziologija čovjeka (P)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

PO GRUPAMA

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Melisa Okičić

Prof. Dr Aida Ramić Čatak

Prof. dr Benjamin Kulovac

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Jasminko Huskić

V.ass Hadžan Konjo

SATNICA

16.00-20.00

16.00 – 18.30

15.30-17.45

15.00 – 20.00

16.00 – 18.30

11.30-14.00

9.00-13.00

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

UKCS

PREDMET

Fiziologija čovjeka (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

PO GRUPAMA

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Nusret Popović

SATNICA

8.30-11.00

9.00-13.00

PROSTOR

UKCS

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

 

  erasmus  

ISO 9001