• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –II SEMESTAR-VANREDNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (V)

Fiziologija čovjeka (P)

Zaštita na radu u laboratoriji (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Melisa Okičić

Prof. Dr Aida Ramić Čatak

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Jasminko Huskić

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

SATNICA

16.00-20.00

16.00 – 18.30

15.00 – 20.00

16.00 – 18.30

11.30-14.00

9.00-11.30

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Fiziologija čovjeka (V)

Zaštita na radu u laboratoriji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

SATNICA

8.30-11.00

12.00 – 16.00

PROSTOR

UKCS

 

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

  erasmus  

ISO 9001