• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

III Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Kongres „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ je studenski kongres sa međunarodnim učešćem koji se treću godinu za redom organizuje na nivou Univerziteta u Sarajevu u organizaciji fakulteta iz grupacije medicinskih, biotehničkih i humanističkih nauka UNSA i studentskih asocijacija.

Fakultet zdravstvenih studija i ove godine kao i prethodne dvije jedan je organizatora ove značajne naučne manifestacije.

Cilj organizovanja Kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

S ponosom možemo reči da su studenti Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu sa svih pet studijskih programa uzeli aktivno učešće kako u organizaciji, tako i u prezentiranju svojih radova putem oralnih i poster prezentacija.

Na Kongresu je prezentirano 7 radova putem oralnih prezentacija i 3 rada putem poster prezentacije i to u sekcijama Toksikologija i sigurnost hrane, Ishrana tokom životnog ciklusa, kao i u sekciji Dijetoterapija.

Studenti su zajedno sa višom asistenticom Eldinom Smječanin aktivno učestvovali i u organizaciji i diskusiji Okruglog stola na temu „GMO“ na kojem je jedan od predavača bio i direktor Agencije za sigurnost hrane dr. sci Džemil Hajrić.

  erasmus  

ISO 9001