• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Sporazum o međusobnoj saradnji

Dana 04.07.2018. godine predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa i doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija su potpisali sporazum o saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove koju zastupa Anis Ajdinović, direktor. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
- razmjena stručnog i obrazovnog kadra,
- realizacija naučno-nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studiranja,
- stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije i
- razmjena publikacija i stručne literature.

  erasmus  

ISO 9001