• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Sporazum o međusobnoj saradnji

Predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa, doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija i doc. dr. Bakir Katana, prodekan za finansije i razvoj su od 27. - 30.06.2018. godine boravili u Osijeku, Republika Hrvatska. U tom periodu su potpisani sporazumi o saradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kojeg zastupa dekan, prof. dr. Aleksandar Včev, zatim s Prehrambeno – tehnološkim fakultetom Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku kojeg zastupa dekan, prof. dr. Jurislav Babić i sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kojeg zastupa direktor, Zlatko Pandžić, dipl. oecc. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
- razmjena i edukacija nastavnika, stručnog i obrazovnog kadra i studenata,
- zajednički naučnoistraživački projekti,
- stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije,
- realizacija nastavno-obrazovnog programa i
- razmjena stručnih i naučnih dostignuća, publikacija i stručne literature.

  erasmus  

ISO 9001