• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina

21-22.9.2018. Osijek, Hrvatska

Web stranica konferencije: http://www.fdmz-nursing-2018.com 

Upute za sažetke: http://www.fdmz-nursing-2018.com/index.php/hr/prijava-sazetaka/upute-za-pripremu-sazetka

Plakat HR Plakat ENG

  erasmus  

ISO 9001