• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je u srijedu 11.04.2018. godine održao Dan otvorenih vrata u
prostorijama Centra za interdisciplinrane studije Univerziteta u Sarajevu. Učestvovalo je 25
fakulteta i akademija, među kojima je i Fakultet zdravstvenih studija. Uposlenici i studenti
Fakulteta su srednjoškolcima zaintersovanim za upis obezbjedili promotivni materijal kao i
sve potrebne informacije o upisu i studijskim programima Fakulteta zdravstvenih studija.
Manifestaciji je prisustvovalo više od 2000 posjetitelja.

U sklopu Dana otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu, 12.04.2018. godine, održane su
promotivne aktivnosti Fakulteta zdravstvenih studija. U periodu od 13:00 do 15:00 sati
posjetiteljima su, od strane studenta i uposlenika Fakulteta, obezbjeđene detaljne informacije
o načinu upisa, iskustvima studiranja i studijskim programima Fakulteta.

  erasmus  

ISO 9001