• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Prijava tema za završne radove - ak 2017-18 god.

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U   S A R A J E V U
 
 
OBAVJEŠTENJE
za studente II ciklusa studija upisane akademske 2017/18. godine 
na redovan i vanredan studij
 
 
 
PRIJAVA TEME ZA ZAVRŠNI RAD
 
Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i Vanredne), da su za svoju odabranu temu usvojenu na Vijeću Fakulteta dužni  popuniti aplikacioni obrazac uz konsultaciju sa potencijalnim mentorom (dva primjerka), te uz (saglasnost mentora) i (biografiju kandidata) dostaviti na studentsku službu od 30.01.2018 g. do 21.02.2018 god.
 
Obrazce možete preuzeti na slijedećim linkovima:
 

Aplikacioni obrazac

Saglasnost mentora

Biografija- urnek

 
 
 
Prodekan za II ciklus studija
Prof. dr. Emira Švraka
 
 
 
 
 
  erasmus  

ISO 9001