• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu

svecanapromocija2017

Poštovani  diplomanti / magistranti,

Uz najiskrenije čestitke i najljepše želje povodom diplomiranja / magistriranja, obavještavamo Vas o sljedećem:

U prostorije Fakulteta zdravstvenih studija ste se dužni javiti  02.12.2017. godine u vremenu od 08.00 – 09.30 sati, kao bi ste preuzeli ulaznicu za ulazak u Olimpijsku dvoranu „Juan Antonio Samaranch (Zetra) , kako bi preuzeli Vaša originalna dokumenta i index (ukoliko niste preuzeli ranije), potpisali se u knjigu diplomiranih studenata, te da biste mogli pristupiti svečanoj dodjeli diploma.

(samo sa ulaznicom biće dozvoljen ulazak u dvoranu diplomantu/magistrantu -  na pažnju diplomantima/magistrantima!),

Svečana Promocija i dodjela diploma počinje u subotu 02.12.2017. godine okupljanjem diplomanata / magistranata na platou ispred Olimpijske dvorane Zetra, najkasnije do 10.00 sati.

Nakon toga , ulazi se u dvoranu (ulaz B) i diplomanti /magistranti sjedaju na mjesta predviđena za Fakultet zdravstvenih studija u parteru dvorane (detaljan raspored sjedenja pogledati na www.unsa.ba).

Skreće se pažnja diplomantima/magistrantima da zbog nemogućnosti parkiranja ispred Olimpijske dvorane Zetra, na promociju ne dolaze automobilima.

Svi diplomanti/magistranti sjedaju, isključivo, na unaprijed označena mjesta sa imenom i prezimenom svakog diplomanta/magistranta, jer će redoslijed dodjele diploma biti po tom redoslijedu (sjeda se po abecednom redu). Svi koji dobiju ulaznicu za ulazak, trebaju biti na svojim mjestima do 10.30 sati. 

(upute o načinu ulaska u dvoranu, mjestu predviđenom za sjedenje za diplomante / magistrante Fakulteta zdravstvenih studija, mjesta predviđena za roditelje/goste, imate u pisanoj formi na web stranici Univerziteta u Sarajevu)

Svečana Promocija počinje u 11.00 sati i nakon toga niko neće moći ući u dvoranu.

U toku Promocije, studenti će polagati svečanu Hipokratovu zakletvu zajedno sa ostalim diplomantima/magistrantima Fakulteta Medicinske grupacije, a o čemu će biti obavješteni od voditelja same Svečane promocije.

Nakon što se završi ceremonijalni dio svečane Promocije, Dekanese promotori

Prof.dr. Dijana Avdić i Prof.dr. Fatima Jusupović , prilaze mjestu za dodjelu diploma, a koja će se održavati na 2 posebna mjesta i to:

 • prvi sto je predviđen za dodjelu diploma magistrima struke (II ciklus) i diplomantima (I ciklus) , po abecednom redu kako magistranti/diplomanti i sjede (cijelo vrijeme će imena magistara struke/diplomanata biti na projektnom platnu pripremljenom uz sto predviđenom za dodjelu diploma).
 • drugi sto je predviđen za dodjelu diploma magistrima nauka (mr.sci.), te diplomantima VI i VII stepena obrazovanja (dobolonjski način studiranja)  po redoslijedu kako magistri nauka i diplomanti i sjede po abecednom redu

Diplomu uručuju Dekanese promotori i diplomant/magistrant se nakon dobijanja diplome upućuje prema izlazu iz dvorane. Time je Svečana promocija i dodjela diploma za diplomante/magistrante završena.

Napomena:

 • Mole se studenti da se pridržavaju uputa i satnice iz ove obavijesti, te da poštuju upute koje će dobiti od organizatora u samoj dvorani, a tiču se načina dodjele diploma.
 • Studenti koji nisu izvršili sve obaveze prema Fakultetu (financijske/ administrativne), neće moći pristupiti Svečanoj promociji i neće dobiti diplomu.
 • Skreće se pažnja diplomantima/magistrantima da zbog nemogućnosti parkiranja ispred Olimpijske dvorane Zetra, na promociju ne dolaze automobilima.
 • Roditelji/gosti koji uz ulaznicu (ograničen broj istih iz tehničkih, prostornih i bezbjednosnih razloga) budu prisustvovali Svečanoj promociji će moći sići sa tribina u parter tek nakon završetka dodjele diploma- važno!!!!
 • Samo oni diplomanti / magistranti koji se jave u Studentsku službu u naznačeno vrijeme (subota 02.12.2017. godine, u periodu od 08.00 – 09.30 sati ),dobiće ulaznicu i moći će pristupiti Svečanoj promociji i dodjeli diploma.
 • Studenti koji ne budu na Svečanoj promociji i dodjeli diploma, svoje diplome i ostalu dokumentaciju mogu preuzeti na Studentskoj službi Fakulteta od 11.12.2017. godine u vremenu rada Studentske službe (radno vrijeme: svaki radni dan od 11.00-13.00 sati, osim utorka od 09.00-11.00 sati).
 • Svu pomoć i informacije , diplomanti/magistranti mogu dobiti na telefon 033 569 800 ili lično na Studentskoj službi Fakulteta.

 

Srdačani pozdravi diplomantima/magistrantima!

DEKANESA
Prof.dr. Dijana Avdić

 

 shema

Datum događaja: 02 Dec

Mjesto događaja: Olimpijska dvorana "Juan Antonio Samaranch"

Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira „Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“, čije je održavanje planirano u subotu 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija diplome će biti uručene u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, a na svečanosti će biti uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

O terminu preuzimanja pozivnica diplomanti i magistranti će biti obaviješteni putem matičnih fakulteta/akademija.

Nakon početka Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu naknadni ulazak u dvoranu neće biti moguć iz sigurnosnih i protokolarnih razloga.
Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking Olimpijske dvorane neće biti otvoren za javnost.

  erasmus  

ISO 9001