• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Posjeta delegacije Univerziteta Bezmiâlem Vakif (Istanbul, Turska)

U okviru posjete delegacije Univerziteta Bezmiâlem Vakif (Istanbul, Turska) Univerzitetu u Sarajevu upriličena je i informativna posjeta Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u sarajevu.

Sastanku su prisustvovali: prof. dr. Dijana Avdić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija, prof. dr. Rümeyza Kazancioğlu, rektorica Univerziteta Bezmiâlem Vakif, prof. dr. Erdal Tekarslan, savjetnik rektora i gospođa Zeynep Gokcen, generalni sekretar; prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo; koordinator za međunarodnu saradnju Doc. dr. Jasmina Mahmutović; prodekani Fakulteta zdravstvenih studija: prof. dr. Emira Švraka, prof. dr. Fatima Jusupović, doc. dr. Arzija Pašalić, doc. dr. Bakir Katana; Halil Bukva, sekretar Fakulteta zdravstvenih studija, i studenti Fakulteta zdravstvenih studija porijeklom iz Republike Turske.

Na sastanku su vođeni razgovori o radu navedenih institucija, kao i o razvijanju buduće saradnje.

  erasmus  

ISO 9001