• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Informacije sa sastanka radne grupe za izradu kurikuluma za MKV

Dana 27.01.2017. godine održan je treći, završni sastanak radne grupe za izadu kurikuluma za edukaciju mentora kliničkih vještina.

Sastanak je održan u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu u terminu od 10h-14h.
Predstavnici podgrupa su predstavili kurikulum u vidu ppt prezentacija za svaku nastavnu jedinicu za koju su bili zaduženi u proteklom periodu.

Članovi radne grupe su iskazali veliko zadovoljstvo u radu kao i pomoć konsultanta da ovu aktivnost urade na najbolji mogući način.

Svoje zadovoljstvo su iskazale i menadžerice C3 za oba entiteta i pohvalile rad radne grupe kao i konsultantice, za odlično obavljen planirani zadatak i pripremu kvalitetnog dokumenta za edukaciju mentora kliničkih vještina. Vremenski okvir je u potpunosti ispoštovan.

Naredni korak je priprema plana za provođenje edukacije mentora kliničkih vještina i organizacija prve edukativne radionice.

  erasmus  

ISO 9001