• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ljetna škola s američkim Univerzitetom Northwestern

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju Univerziteta u Sarajevu sa Univerzitetom Northwestern (2016), uspješno su realizovane dvije ljetne škole.

U toku je realizacija Treće ljetne škola (2018) pod nazivom: „Comparative Pubilc Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina- International Development Programme (IPD)“. Prvi dio nastave studenti slušaju na Univerzitetu u Beogradu, dok se druga polovina Ljetne škole provodi na Univerzitetu u Sarajevu. Na Univerzitetu u Sarajevu nastava počinje na Filozofskom fakultetu (Slavenska civilizacija - historija, kultura i politika), te se u periodu od 06. do 14. augusta 2018. godine nastavlja iz oblasti javnog i mentalnog zdravlja, u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta.

Ljetna škola je namjenjena isključivo studentima (16) Northwestern Univerziteta, Evanston, savezna država Illinois, SAD, koji su pod nadzorom Prof.dr Petera Locka, koordinatora za Global Health Studies. Cilj Ljetne škole je upoznavanje sa osnovama sistema zdravstva i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji, te upoznavanje sa izazovima javnog zdravstva u post-socijalitičkom i post-konfliktom društvu. Zvanični jezik Ljetne škole je engleski jezik.
Nastavni kadar je odabran saradnjom učesnika Projekta Univerziteta u Sarajevu i Program koordinatora Northwester Univerziteta. Ispred Fakulteta zdravstvenih studija za oblasti javnog zdravstva predavači su: Prof. dr. Aida Pilav, Prof.dr. Aida Ramić i Doc. dr. Jasmina Mahmutović, dok je za oblast mentalnog zdravlja predavač Doc.dr.Nermana Mehić Basara, direktorica JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Vise informacija o Ljetnoj školi možete pročitati na sljedećem linkovima:
http://www.ipd.northwestern.edu/study-abroad/explore/europe/public-health-serbia-bosnia-herzegovina.html 

http://www.unsa.ba/index.php/doga%C4%91aji/ljetna-skola-2018-komparativno-javno-zdravstvo-srbija-i-bosna-i-hercegovina-univerzitet

III Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Kongres „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ je studenski kongres sa međunarodnim učešćem koji se treću godinu za redom organizuje na nivou Univerziteta u Sarajevu u organizaciji fakulteta iz grupacije medicinskih, biotehničkih i humanističkih nauka UNSA i studentskih asocijacija.

Fakultet zdravstvenih studija i ove godine kao i prethodne dvije jedan je organizatora ove značajne naučne manifestacije.

Cilj organizovanja Kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

S ponosom možemo reči da su studenti Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu sa svih pet studijskih programa uzeli aktivno učešće kako u organizaciji, tako i u prezentiranju svojih radova putem oralnih i poster prezentacija.

Na Kongresu je prezentirano 7 radova putem oralnih prezentacija i 3 rada putem poster prezentacije i to u sekcijama Toksikologija i sigurnost hrane, Ishrana tokom životnog ciklusa, kao i u sekciji Dijetoterapija.

Studenti su zajedno sa višom asistenticom Eldinom Smječanin aktivno učestvovali i u organizaciji i diskusiji Okruglog stola na temu „GMO“ na kojem je jedan od predavača bio i direktor Agencije za sigurnost hrane dr. sci Džemil Hajrić.

Posjeta gđe. Zlatane Midžić

U četvrtak, 05.07.2018.godine je Fakultet zdravstvenih studija posjetila gđa. Zlatana Midžić, predavač engleskog jezika na Fakultetu zdravstvenih i socijalnih studija u Češkim Budéjovicama, Univerzitet Južne Česke.

U cilju uspostavljanja saradnje između naših Fakulteta, gđa. Midžić je predstavila studijske programe koji se izučavaju na Faculty of Health and Social Sciences, te su razmatrane mogućnosti potpisivanja ugovora i moguće saradnje. Sastanku su prisustvovali: Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa, Prof.dr. Dijana Avdić, prodekanesa za III ciklus studija i nauku i Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta. Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u cilju uspostavljanja konkretne saradnje.

Sporazum o međusobnoj saradnji

Dana 04.07.2018. godine predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fatima Jusupović, dekanesa i doc. dr. Arzija Pašalić, prodekanesa za I ciklus studija su potpisali sporazum o saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove koju zastupa Anis Ajdinović, direktor. Saradnja između navedenih ustanova će se odvijati u sljedećim oblicima:
- razmjena stručnog i obrazovnog kadra,
- realizacija naučno-nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studiranja,
- stručna usavršavanja i kontinuirane edukacije i
- razmjena publikacija i stručne literature.

Strana 1 od 31

  erasmus  

ISO 9001