• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Dokumenti potrebni za upis primljenih kandidata

Obavještenja o dokumentima potrebnim za upis primljenih kandidata preuzmite ovdje.

Obavijest kandidatima za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u sarajevu za akademsku 2018/19. godinu

Upis primljenih kandidata, u skladu sa Konačnom listom primljenih kandidata objavljenom 16.07.2018. godine obaviće se u periodu od sedam (7) dana od dana objave Konačne liste, dakle u periodu od 17.07. do 25.07.2018. godine, u vremenu od 12.00 – 14.00 sati.
Kandidati koji žele preuzeti dokumentaciju mogu to učiniti u periodu od 17.07. do 25.07.2018. godine, u vremenu od 12.00 – 14.00 sati.

Napomena:

Dodatne informacije se mogu dobiti na Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, ulica Bolnička br. 25, (u krugu Kliničkog centra Koševo) ili tel. 033/569 802 i 033/569 828.

Dekanesa
Prof.dr. Fatima Jusupović, sr

Upis primljenih kandidata na II ciklus studija

Informacije o upisu kadidata koji su stekli pravo upisa možete preuzeti ovdje: [DOC]

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija

Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija akademske 2017/2018. godine će biti dostupna na oglasnoj ploči Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u 11:00 sati.

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001