• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Odbrana završnih za apsolvente 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

VAŽI ZA STUDENTE SA STATUSOM STUDENTA APSOLVENTA I CIKLUSA (REDOVNI i VANREDNI STUDIJ)- BOLONJSKI NAČIN STUDIRANJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZAVRŠNI ISPIT-ODBRANA STRUČNIH RADOVA, JE PREDVIĐENA 26.01.2018.GODINE I OBAVLJAĆE SE U UČIONICI BROJ 2. STUDENTIMA JE OTVORENA MOGUĆNOST PRIJAVLJIVANJA ISPITA PUTEM ISSS APLIKACIJE OD 19.-25.01.2018.GODINE.

(UKOLIKO SE ISPIT NE PRIJAVI, STUDENT NE MOŽE PRISTUPITI ISPITU.

STUDENTI SU PRIJE TREBALI PREDATI INDEXE U STUDENTSKU SLUŽBU SA MOLBOM ZA SREĐENJE DOSIJEA- INAČE NE MOGU PRISTUPITI ISPITU.

STUDENT NA ISPITU MORA IMATI INDEX RADI UPISA OCJENE U ISTI).

TAKOĐER, STUDENTI TREBAJU OBAVJESTITI SVOJE MENTORE O DATUMU ODREĐENOM ZA ODBRANE STRUČNIH RADOVA I KOJI SE TREBAJU ODMAH JAVITI KOORDINATORU ZA

I CIKLUS DR.SCI.VEDRAN ĐIDO RADI REZERVIRANJA TERMINA ODBRANE.

NAKON ODBRANE STRUČNOG RADA STUDENT TREBA U BIBLIOTEKU OSTAVITI JEDAN PRIMJERAK STRUČNOG RADA U PRINTANOJ VERZIJI I NA CD-u, TE SE JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI ADMINISTRATIVNIH OBAVEZA, A MENTORU REĆI DA TREBA ELEKTRONSKIM PUTEM POSLATI AMELI ŠATROVIĆ TEMU STRUČNOG RADA, DATUM ISPITA I POSTIGNUTU OCJENU.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ, STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI.

19.01.2018.                                                                                  STUDENTSKA SLUŽBA

Studenti apsolventi 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

VAŽI ZA STUDENTE SA STATUSOM STUDENTA APSOLVENTA I i II CIKLUSA (REDOVNI i VANREDNI STUDIJ)- BOLONJSKI NAČIN STUDIRANJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Studenti I i II ciklusa studija koji imaju regulisan status studenta apsolventa u akademskoj 2017./18.godini (potrebno da svi studenti provjere status u indexu) , shodno članu 78.(stav 8. i 10.) Zakona o visokom obrazovanju KS imaju pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine.

Također, ukoliko je student položio sve ispite, izuzev stručnog/završnog rada, ima pravo polagati stručni/završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene Zakonom.

Shodno ovoj obavjesti, ukoliko ima nejasnoća o istom, studenti se trebaju hitno javiti u Studentsku službu radi dobijanja dodatnih informacija.

Za studente koji nisu stekli pravo za sticanje statusa studenta apsolventa i koji su obnovili IV godinu studija

(za I ciklus) ili I godinu studija (za II ciklus studija), ne važi primjena člana 78.

Sugeriše se svim studentima da se jave sa indexom na Studentsku službu prije početka ispitnih rokova.

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VII SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Rehabilitacija u inkluziji (V)

Upravljanje kvalitetom u rehabilitaciji (P+V)

 

Rehabilitacija u inkluziji (P)

Stručna praksa I*

 

Stručna praksa I*

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Vass Namik Trtak

Prof. dr Emira Švraka

Prof. dr Emira Švraka

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

SATNICA

8.30 – 10.00

10.30 – 12.00

12.00-13.30

8.00-14.00

8.00-14.00

PROSTOR

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.3

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

 

PREDMET

Rehabilitacija u dječijem dobu (P)

Rehabilitacija u dječijem dobu (V)*

 

 

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Emira Švraka

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Eldad Kaljić

 

 

 

SATNICA

10.30-13.00

12.15-15.15

 

 

 

PROSTOR

 

UČIONICA BR.2

 

 

 

 

 

 

*termin kao i mjesto održavanja biće u dogovoru sa odgovornim nastavnikom

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –VII SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Laboratorijske tehnologije u hematologiji (V)

Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora (V)

Stručna praksa III

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji (P)

Stručna praksa III

ODGOVORNI NASTAVNIK

Nermina Klapuh Bukvić, str.sar

Sanela Hajro, str.sar

Berina Hasanefendić, str.sar

V.ass Mirsad Panjeta

Sanela Hajro, str.sar

Berina Hasanefendić, str.sar

Nermina Klapuh Bukvić, str.sar

Prof. dr Naris Pojskić

Sanela Hajro, str.sar

Berina Hasanefendić, str.sar

Nermina Klapuh Bukvić, str.sar

SATNICA

9.00-13.00

12.00-13.30

10.00-13.00

7.45-9.15

9.00-12.00

PROSTOR

UKCS

UKSC

UKCS

UČIONICA BR.2

UKCS

PREDMET

Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora (P)

Laboratorijske tehnologije u hematologiji (P)

Kontrola kvaliteta rada (P)

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji (V)

Kontrola kvaliteta rada (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Jozo Ćorić

Doc. dr Snježana Unčanin

Prof. dr Jozo Ćorić

Dr.sci Naida Lojo

V.ass Mirsad Panjeta

SATNICA

13.30-15.00

14.00-15.30

13.30-15.00

10.00 – 11.30

12.30-14.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.2

INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU

UKCS

Strana 1 od 10

  erasmus  

ISO 9001