• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Zdravstvena njega i terapija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ ZDRAVSTVENE NJEGE I TERAPIJE–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Zdravstvena njega djece

(V)

Zdravstvena njega u infektologiji

Zdravstvene osnove nutricionistike (P) Zdravstvena njega žena i porodiljstvo (P+V)

SATNICA

8.30 – 13.00

9.00-11.30

9.00-11.15

8.00-15.00

PROSTOR

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

UČIONICA BR. 3

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU

PREDMET

Zdravstvena njega djece

(P)

Zdravstvena njega u infektologiji

Zdravstvene osnove nutricionistike (V)

SATNICA

14.00 – 16.30

12.00-13.30

11.30-13.45

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 1

UČIONICA BR. 3

PREDMET

SATNICA

PROSTOR

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS

Zdravstvena njega u infektologiji

30 45 4 Zdravstvena njega žena i porodiljstvo 45 105 10

Zdravstvena njega djece

45 90 10 Zdravstvene osnove nutricionistike 45 45 6

Obavještenje !!!

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                     VAŽI ZA REDOVAN STUDIJ

U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Obnova I , II ,III i IV godine studija, akademske 2016./17. godine obaviće se od: 26.09. - 28.09. 2016.godine

po rasporedu koji je u prilogu ove obavjesti

Za obnovu je potrebno:

-          1 semestralni list ( može se kupiti u Studentskoj službi – 0,50KM )

-          popunjen semestralni list (prednja strana ako je ovjeren neparni semestar, a ako nije

onda prednja i stražnja i predmeti u index (vidjeti na oglasnoj ploči predmete)

-          2 obrasca ŠV 20 (može se kupiti u Studentskoj službi - 1KM )

-   uplata 200 KM na ime obnove godine u 16./17.(uplatnica se dobije na Stud.službi)

-          uplata 5 KM na ime osiguranja studenata u 16./17.(uplatnica se dobije u Stud. službi)

-          uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 16/17.(uplatnica se dobije u Stud. službi)

                                                                    

-     uplata 10 KM na ime izdavanja uvjerenja u 16./17. (uplatnica se dobije na St.službi)

-          uplata 10 KM na ime korištenja ISSS u 16./17. (uplatnica se dobije u Stud.službi)

-          uplata 10 KM na ime razvoja ISSS u 16./17. (uplatnica se dobije na Stud.službi)

-          1 slika za izradu studentske akreditacije potrebne za prisustvo vježbama u zdrav.ustanovama

(važi za studente koji do sada nisu imali akreditaciju i koji trebaju slušati nastavu)

-          sanitarna knjižica ( na uvid) potrebna za prisustvo na vježbama u zdravstvenim ustanovama

NAPOMENA: OBRASCE POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA!

STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU I , II , III ili IV GODINU STUDIJA DUŽNI SU U INDEX I SEMESTRALNI LIST NAPISATI PREDMET KOJI PONAVLJAJU!

STUDENTI KOJI NEMAJU NEKI POTPIS IZ I, III, V ili VII SEMESTRA KOJI SU SLUŠALI U AKAD 2015./16. GODINI I ZBOG TOGA OBNAVLJAJU GODINU, ODMAH SE TREBAJU JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU, TE UKLJUČITI SE U SLUŠANJE NASTAVE! NAKNADNA OBNOVA GODINE NEĆE BITI MOGUĆA.

STUDENTI SU SE NA SVIM UPLATNICAMA DUŽNI POTPISATI, UPISATI DATUM I SVRHU UPLATE, PRIMAOCA UPLATE, TE PREDATI ORIGINALNU UPLATNICU. STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI SU DUŽNI REGULISATI BORAVAK U BOSNI I HERCEGOVINI (INFORMACIJA NA OGLASNOJ PLOČI)!!!!!                                                                          

15.09.2016.                                                                                                                              Šef Studentske službe

                                                    Mr.sci.Smajović Munib, dipl.ing.

Ovjera i upis !!!

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                  

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI STUDIJ !!!

OVJERA II, IV, VI, VIII SEMESTRA, TE UPIS U   III, V i VII SEMESTAR

OBNOVA I, III, V i VII SEMESTRA

DATUM SEMESTAR VRIJEME VRIJEME VRIJEME VRIJEME

VRIJEME

UPIS OBNOVA 09.00 sati 10.00 sati 11.00 sati 12.00 sati

13.00 sati

26.09.

2016.

III

seme star

I i III

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

27.09.

2016.

V

seme

star

V semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

28.09.

2016.

VII

seme

star

VII semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: HIRURŠKI AMFITEATAR

Termini popravnih ispita - Fizikalna terapija

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2015/16. GODINU

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- REDOVNI STUDIJ

PREDMETI TERMIN ISPITA PREDMETI TERMIN ISPITA
Klinička kineziologija

29.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

05.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Fizika

30.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

06.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Primjenjena epidemiologija

           31.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Radiografska morfologija

07.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Osnovi kliničke prakse

01.09.2016.god

10 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

08.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

02.09.2016.god

14 h

Veterinarski fakultet

   
Rehabilitacija pacijenata sa paraplegijom i quadriplegijom

29.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Izrada i primjena ortopedskih pomagala u rehabilitaciji onesposobljenih

05.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Osnove fizikalnih metoda u rehabilitaciji djece

30.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Bolnisindromiurehabilitaciji

06.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Osnove fizikalnih metoda u rehabilitaciji osoba treće životne dobi

31.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Rehabilitacijapacijenatasahemiplegijomihemiparezom

07.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema (rehabilitacija amputiraca)

01.09.2016.god

9 h

Učionica br 3

Okupaciona terapija

08.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

29.08.2016.god

10 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

05.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerbralna paraliza)

30.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

06.09.2016.

11 h

Učionica br 3

Profesionalnarehabilitacija

31.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

07.09.2016.god

11 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

01.09.2016.god

9 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

08.09.2016.god

11 h

Učionica br 3

  erasmus  

ISO 9001