• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Fizikalna terapija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (V) PO GRUPAMA Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (P)

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (V)

PO GRUPAMA

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

SATNICA

8.30 – 13.00

8.30 -10.00

8.30 – 10.00

    9.00-14.00

8.30 – 11.00

PROSTOR

U DOGOVORU SA ASS.

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1 FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U DOGOVORU SA ASS.

PREDMET

Funkcionalna pomagala

(P)

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (P) Manuelna masaža (P)

Manuelna masaža (V)

PO GRUPAMA

Funkcionalna pomagala

(V)

PO GRUPAMA

SATNICA

13.30 – 15.00

10.15-11.45

10.30 – 12.00

    9.00-14.00

11.30-16.00

PROSTOR

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U DOGOVORU SA ASS.

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

GRUPA I

SATNICA

12.30-15.00

PROSTOR

U DOGOVORU SA ASS.

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

30

45

7

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

30

45

4

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

30

45

7

Manuelna masaža

30

45

5

Funkcionalna pomagala

30 45 7

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine,

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Metode u citodijagnostici (P) Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P) Dinamika stanice (P) Metode u citodijagnostici (V) Instrumentacija sa fizikom zračenja (P)

SATNICA

11.30-13.00 9.00-11.30 7.45-9.15 15.00 – 18.00 10.00-12.15

PROSTOR

POLIKLINIKA „SUNCE“ UČIONICA BR 3 HIRURŠKI AMFITEATAR POLIKLINIKA „SUNCE“ UČIONICA BR 3

PREDMET

Instrumentacija sa fizikom zračenja (V) Dinamika stanice (V) Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P)

SATNICA

14.00-15.30 12.30-14.00 9.30-11.00

PROSTOR

DIP INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

SATNICA

12.00-15.45

PROSTOR

DIP

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Metode u citodijagnostici 30 60 6 Instrumentacija sa fizikom zračenja 45 30 6
Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I 75 75 12 Dinamika ćelije 30 30 6

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Magnetna rezonansa (V) Tehnologije u radioterapiji (V) Komjuterizovana tomografija (V) Tehnike snimanja II (V)

SATNICA

9.00-12.00

8.00 – 11.00

8.30 – 11.30

9.00-13.00

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Tehnike snimanja II (P) Tehnologije u radioterapiji (P) Komjuterizovana tomografija (P)

SATNICA

12.30 – 14.00

11.30 – 13.00

12.00 – 13.30

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Magnetna rezonansa (P)

SATNICA

13.30-15.00

PROSTOR

UČIONICA 1

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Magnetna rezonansa 30 60 7

Tehnologije u radioterapiji

30 60 7
Tehnike snimanja II 30 75 10 Komjuterizovana tomografija 30 60 6

               

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (V) Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (V) Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (V) Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P) Sanitarna mikrobiologija (V)

SATNICA

8.30 – 11.00

8.30 – 11.00

12.00-14.15 9.00-10.30 8.30-12.30

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PREDMET

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P) Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (P) Sanitarna mikrobiologija (P)

Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (P)

SATNICA

11.30 – 13.00

11.30-13.00

14.30-16.00 11.00-13.15

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

PREDMET

SATNICA

PROSTOR

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Sanitarna mikrobiologija 30 60 8 Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom 45 45 8
Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica 45 45 6 Laboratorijska kontrola životnih namirnica 60 45 8

  erasmus  

ISO 9001