• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

               FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (P)

Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata (V)

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (V)

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja (V)

Stručna praksa

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Eldina Smječanin

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Eldina Smječanin

Doc. dr Arzija Pašalić

SATNICA

9.00-11.30

13.00 – 15.30

13.00 – 15.30

14.00 – 15.30

9.00-15.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.2

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR. 3

PREDMET

Sanitarna inspekcija i upravni postupak (V)

Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata (P)

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja (P)

Sanitarna inspekcija i upravni postupak (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Amar Žilić

Doc. dr Mehmed Cero

Doc. dr Enes Slatina

Prof. dr Fatima Jusupović

SATNICA

12.00-13.30

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

16.30 -18.00

PROSTOR

TERENSKE VJEŽBE

UČIONICA BR 3

UČIONICA BR 3

UČIONICA BR. 3

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravstvena njega i terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA - VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Bol, palijativna i terminalna njega(V)

Zdravstvena njega u hirurgiji(V)

Zdravstvena njega mentalnog zdravlja (P)

Zdravsvena nega u neurologiji (V)

Zdravstvena njega u hirurgiji(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Fuada Džanko, str.sar.

V. ass. Hadžan Konjo

Doc. dr Nermana Mehić Basara

V. ass. Vedran Đido

Prof. Dr Mirsad Kacila

SATNICA

11.30 -13.00

7.30– 13.00

11.00 – 12.30

11.00 – 13.30

11.30– 14.00

PROSTOR

TERENSKE VJEŽBE

KCUS

ZAVOD ZA BOLESTI OVOSNOSTI KS

UČIONICA BR.2

UČIONICA BR.2

PREDMET

Bol, palijativna i terminalna njega(P)

Zdravstvena njega mentalnog zdravlja (V)

Zdravsvena nega u neurologiji (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Maja Banjin

Magbula Grabovica, st. sar.

Doc. dr Haso Sefo

SATNICA

14.00-15.30

12.45 – 15.45

14.00 – 15.30

PROSTOR

UČIONICA BR 2

ZAVOD ZA BOLESTI OVOSNOSTI KS

UČIONICA BR.2

                       

 

Upis semestra...

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                      I CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

U SARAJEVU

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

   

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

13.02.2017

II

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Sanitarno inžinjerstvo

Zdravstvena njega i terapija

14.02.2017

IV

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

15.02.2017

VI

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

16.02.2017

VIII semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje

i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.3

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 

-          SVI POTPISI U INDEXU

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE ( MOŽE SE KUPITI U STUD.SLUŽBI – 0,50KM)

-          ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE ( PREDMETI NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

    

-          POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOZE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

-          UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG – II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

 

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE SEMESTAR NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

 

Sarajevo, 06.02.2017.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještenje !!!

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                    

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI i VANREDNI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA!!!

O B A V J E Š T E N J E

SVI STUDENTI KOJI SU U AKADEMSKOJ 2016./17.GODINI, OBNOVILI III (TREĆU) GODINU STUDIJA, TREBAJU SE HITNO JAVITI SA INDEXOM U STUDENTSKU SLUŽBU.

ROK ZA JAVLJANJE JE 14.10.2016.GODINE.

06.10.2016.                                                                                                                                                    STUDENTSKA SLUŽBA

  erasmus  

ISO 9001