• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – V SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (V)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (P)

 

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (V)

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amila Jaganjac

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Samir Bojičić

SATNICA

8.30-13.00

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

 

9.00-11.15

9.00-11.30

PROSTOR

OPĆA BOLNICA «ABDULAH NAKAŠ»

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.1

 

KABINET FZS

UKCS

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

PREDMET

Funkcionalna pomagala

(P)

 

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (P)

Manuelna masaža (P)

Manuelna masaža (V)

 

Funkcionalna pomagala

(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Amila Jaganjac

 

Doc. dr Amila Jaganjac

 

Doc. dr Bakir Katana

SATNICA

13.30-15.00

10.15-11.45

10.30 – 12.00

 

11.30-14.00

11.30-14.00

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.1

 

KABINET FZS

 

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

PREDMET

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V) GRUPA I

 

 

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Doc. dr Samir Bojičić

 

 

 

SATNICA

 

12.30-15.00

 

 

 

PROSTOR

 

 

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

 

 

 

  erasmus  

ISO 9001