• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Metode u citodijagnostici (P)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P)

Dinamika stanice (P)

Dinamika stanice (V)

Instrumentacija sa fizikom zračenja (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Snježana Unčanin

Prof. dr Nafija Serdarević

Prof. dr Naris Pojskić

Dr.sci Naida Lojo

Prof. dr Jozo Ćorić

SATNICA

11.30-13.00

8.00-12.30

7.45-9.15

12.30-14.00

9.00-11.15

PROSTOR

POLIKLINIKA „SUNCE“

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR.3

INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU

UČIONICA BR 3

PREDMET

Instrumentacija sa fizikom zračenja (V)

 

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

Metode u citodijagnostici (V)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Mirsad Panjeta

Nihad Batovac

Elma Kučukalić

 

v.ass Mirsad Panjeta

Jasmina Smajić

Jasmina Fočo Solak

Selvedina Duškan

Samira Hadžiabdić

V.ass Nina Jurić

Emina Smajić, str.sar

v.ass Mirsad Panjeta

Jasmina Smajić

Jasmina Fočo Solak

Selvedina Duškan

Samira Hadžiabdić

SATNICA

14.00-15.30

 

10.00-12.15

15.00 – 18.00

11.30-13.00

PROSTOR

DIP

 

DIP

POLIKLINIKA „SUNCE“

DIP

 

 

 

  erasmus  

ISO 9001