• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Magnetna rezonansa (V)

Tehnologije u radioterapiji (V)

Komjuterizovana tomografija (V)

Tehnike snimanja II (V)

Tehnike snimanja II (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Fuad Julardžija

v.ass Adnan Šehić

Enis Tinjak,ma

v.ass Fuad Julardžija

v.ass Adnan Šehić

v.ass Fuad Julardžija

 

 

v.ass Fuad Julardžija

 

 

SATNICA

9.00-12.00

8.00 – 11.00

8.30 – 11.30

9.00 – 11.30

10.00 – 11.30

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Tehnike snimanja II (P)

Tehnologije u radioterapiji (P)

Komjuterizovana tomografija (P)

 

Magnetna rezonansa (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Adnan Šehić, dr.sci

Doc. dr Nermina Kantardžić

Prof. dr Sandra Zubović

 

Doc. dr Zulejha Merhemić

SATNICA

12.30 – 14.00

11.30-13.00

12.00 – 13.30

 

12.00-13.30

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

UČIONICA 1

 

  erasmus  

ISO 9001