• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Zdravlje i Ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (P)

 

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (V)

Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (V)

 

Sanitarna mikrobiologija (P)

Sanitarna mikrobiologija (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Fatima Jusupović

Daniel Maestro, str.sar

Amir Čaušević, str.sar

Doc. Dr Kenan Čaklovica

Doc. Dr Arzija Pašalić

Daniel Maestro, str.sar

 

SATNICA

9.00 – 11.15

 

8.30 – 11.00

 

8.30 – 11.00

 

9.00 – 10.30

8.30-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

FEDERALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

VETERINARSKI FAKULTET

UČIONICA BR. 1

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS

PREDMET

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P)

Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (V)

Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (P)

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Arzija Pašalić

Doc. Dr Arzija Pašalić

Doc. dr Muhamed Smajlović

Doc. Dr Kenan Čaklovica

 

SATNICA

11.30 – 13.00

 

 

12.00-14.15

 

11.30-13.00

11.30-13.00

 

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 3

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

 

  erasmus  

ISO 9001