• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Zdravstvena njega i terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA - V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Zdravstvena njega djece

(V)

Zdravstvene osnove nutricionistike (V)

Zdravstvene osnove nutricionistike (P)

Zdravstvena njega žena i porodiljstvo (V)

Zdravstvena njega u infektologiji (V)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Mirsada Alečković, str.sar

Fatić Mirsada, str.sar

Doc.dr Arzija Pašalić

Doc.dr Arzija Pašalić

Aida Kapo,str.sar

v.ass Vedran Đido

Aida Čehić, ma

SATNICA

8.30 – 13.00

9.00– 11.15

11.00– 13.15

8.00 – 13.30

9.00– 11.15

PROSTOR

UKCS

UČIONICA BR.3

 

UČIONICA BR.3

 

UKCS

UKCS

PREDMET

 

Zdravstvena njega u infektologiji (P)

 

Zdravstvena njega djece (P)

Zdravstvena njega žena i porodiljstvo (P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Doc. dr Jasmina Mahmutović

Prof. Dr Meliha Sakić

Prof. dr Sebija Izetbegović

 

SATNICA

 

12.00-13.30

14.00– 16.15

14.00 – 16.15

 

PROSTOR

 

UČIONICA BR.3

 

UČIONICA BR.3

 

UKCS

 

               

  erasmus  

ISO 9001