• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VI SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini (V)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (P)

Bolni sindromi u rehabilitaciji (V)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (V)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Halilbašić

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Samir Bojičić

SATNICA

14.00-15.30

9.00 – 11.30

9.00-11.30

8.00-10.30

9.00-10.30

PROSTOR

UČIONICA BR.3

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

PREDMET

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini (P)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (V)

Bolni sindromi u rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Naim Salkić

SATNICA

16.00-18.30

12.00-14.30

12.00-13.30

11.30-14.00

11.00-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR.3

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

  erasmus  

ISO 9001