• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (P)

Osnove tehnologije molekularne biologije (P)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (V)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (V)

Metode u morfologiji (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Nafija Serdarević

Prof. dr Naris Pojskić

Jasmina Fočo Solak, s.s.

Jasmina Duškan, s. s

Selvedina Duškan, s. s

V.ass. Mirsad Panjeta

Nermina Klapuh Bukvić, str. sar

Doc. dr Snježana Unčanin

SATNICA

8.00-11.00

7.45-9.15

14.30-17.00

12.00-13.30

10.00-11.30

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

DIP

DIP

UČIONICA BR.3

PREDMET

Obrada laboratorijskih podataka (V)

Osnove tehnologije molekularne biologije (V)

Obrada laboratorijskih podataka (P)

Metode u morfologiji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Fadila Miljanović, str.sar

Pašić Aleksandra, str. sar

Dr. sci Naida Lojo, str.sar

Prof. dr Jozo Ćorić

SATNICA

12.00-13.30

10.00-13.00

13.30-15.45

12.00-13.30

PROSTOR

DIP

INGEB

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

  erasmus  

ISO 9001