• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Planiranje u radioterapiji (V)

Digitalna substrakciona angiografija-DSA (V)

Uvod u radioizotopske tehnologije (V)

Digitalna substrakciona angiografija-DSA (P)

Stručna praksa (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Dr. Adnan Čardžić, str. sar.

Mustafa Jačević, str. sar.

V. ass. Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

Prof. dr Sandra Zubović

Dr. Adnan Čardžić, str. sar.

Mustafa Jačević, str. sar.

SATNICA

8.30 – 11.00

8.30 – 11.00

8.30 – 11.00

9.30 – 11.00

8.00 – 15.00

PROSTOR

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

PREDMET

Planiranje u radioterapiji (P)

Posljedice radioterapije (P)

Uvod u radioizotopske tehnologije (P)

Posljedice radioterapije (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Nermina Kantardžić

Doc. dr Nermina Kantardžić

Prof. dr Elma Kučukalić

Dr. Adnan Čardžić, str. sar.

Mustafa Jačević, str. sar.

SATNICA

11.30 – 13.00

11.30-13.00

11.30 – 13.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

  erasmus  

ISO 9001